16/07/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân! Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông.
 
Tài liệu chăn nuôi
Tài liệu kỹ thuật chăn nuôi heo an toàn sinh học
Tài liệu kỹ thuật chăn nuôi heo an toàn sinh học 10/07/2017
Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

  Hiện nay, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào thực tế chăn nuôi heo ở Hậu Giang đã và đang phát triển mạnh mẽ, nhất là việc cải tạo nguồn con giống, cải thiện phương pháp chăn nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong chăn nuôi heo an toàn. Để cung cấp thêm cho bà cho bà con chăn nuôi heo những hiểu biết tường tận hơn trong việc nuôi heo theo phương pháp "An toàn sinh học" nhằm mục đích giúp cho bà con chăn nuôi hạn chế tối đa tình hình dịch bệnh, sản phẩm chất lượng, an toàn, bảo vệ môi trường chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng.

(Đính kèm chi tiết Tài liệu kỹ thuật chăn nuôi heo an toàn sinh học)


Trở về danh mục