19/06/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Các sự kiện/Thông báo
Xin ý kiến đóng góp cho Dự thảo Nghị định của Chính phủ về Khuyến nông
 390
 10/01/2018
Công văn số 54/BNN-KHC

Công văn số 54/BNN-KHC

Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông các tỉnh

Để có đầy đủ căn cứ trình Chính phủ ban hành Nghị định về Khuyến nông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành công văn số 54/BNN-KHCN đề nghị các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến cho Dự thảo Nghị định. 

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị Trung tâm Khuyến nông các tỉnh có ý kiến đóng góp cho Dự thảo Nghị định.

Mọi ý kiến đóng góp gửi về Trung tâm Khuyến nông Quốc gia theo địa chỉ hộp thư: tochucknqg@gmail.com.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia
khuyennongvn.gov.vn

Ý kiến bạn đọc