18/08/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Các sự kiện/Thông báo
Lịch làm việc của BGĐ TTKN từ ngày 28/8/2017 - 01/9/2017
 262
 31/08/2017

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 28/8/2017 – 01/9/2017)

 

* Thứ  Hai ngày 28/8/2017:

- Đ/c Tân – GĐ. 08 giờ 00’: Họp cơ quan đầu tuần. Mời các Trưởng và Phó các Phòng, Kế toán, Đ/c Trang cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN. 13 giờ 30’: Tiếp Trường Đại học Kagoshima (Nhật Bản) đến khảo sát các doanh nghiệp thu mua lúa gạo và thương lái tại huyện Châu Thành A. Mời Đ/c Tứ - TP.CGKT và lãnh đạo Trạm Khuyến nông Châu Thành A cùng dự.

- Đ/c Tín – PGĐ. 07 giờ 30’: Họp Tiểu ban nội dung Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017 (theo lịch Sở). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

* Thứ  Ba ngày 29/8/2017:

- Đ/c Tân – GĐ. 08 giờ 30’: Dự khai giảng lớp đào tạo nghề “Nuôi trồng thủy sản” tại xã Hỏa Tiến, TP. Vị Thanh (Phòng ĐTHL chuẩn bị nội dung và cùng dự). 13 giờ 30’: Dự khai giảng lớp đào tạo nghề “Chăn nuôi gà an toàn sinh học” tại phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ (Phòng ĐTHL chuẩn bị nội dung và cùng dự).

- Đ/c Tín – PGĐ. 07 giờ 30’: Tổ chức đoàn đi khảo sát các hộ nghèo tại xã Vĩnh Trung – huyện Vị Thủy. Mời lãnh đạo phòng CGKT và lãnh đạo Trạm KN huyện Vị Thủy cùng đi.

* Thứ Tư  ngày 30/8/2017:

- Đ/c Tân – GĐ. 07 giờ 30’: Mời đảng viên và viên chức TTKN dự triển khai Nghị quyết TW5 khóa XII. Điểm tại Hội trường Sở NN&PTNT (cả ngày). 08 giờ 00’: Dự khai giảng 02 lớp tập huấn 3 Giảm 3 Tăng tại ấp 4 và ấp 5 xã Lương Tâm – huyện Long Mỹ (Phòng ĐTHL chuẩn bị nội dung, thư mời và cùng dự).

- Đ/c Tín – PGĐ. 07 giờ 30’: Tổ chức đoàn đi khảo sát các hộ nghèo tại xã Vĩnh Trung – huyện Vị Thủy. Mời lãnh đạo phòng CGKT và lãnh đạo Trạm KN huyện Vị Thủy cùng đi.

* Thứ  Năm ngày 31/8/2017:

- Đ/c Tân – GĐ. 08 giờ 00’: Dự sinh hoạt “Ngày pháp luật TTKN”+ thông qua điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ. Mời tất cả viên chức TTKN và lãnh đạo các Trạm KN dự (Phòng HCTH + Kế toán chuẩn bị nội dung và thư mời).13 giờ 30’: Họp Chi bộ TTKN tháng 9/2017. Mời tất cả đảng viên Chi bộ TTKN dự. Điểm tại phòng họp TTKN.

* Thứ Sáu ngày 01/9/2017:

- Đ/c Tân – GĐ: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tín – PGĐ: Làm việc tại cơ quan.

Trang

Ý kiến bạn đọc