24/01/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Các sự kiện/Thông báo
Một số giải pháp tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu 2019
 183
 08/05/2019
Ảnh: Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp (Ảnh minh hoạ)

Ảnh: Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp (Ảnh minh hoạ)

Căn cứ Công văn số 453/TT-VPPN ngày 18/4/2019 của Cục Trồng trọt về việc một số giải pháp tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu 2019; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hậu Giang đề nghị một số giải pháp tập trung chỉ đạo sản xuất cây trồng vụ Hè thu 2019 như sau:

1.      Thời vụ sản xuất

-     Tập trung chỉ đạo bố trí thời vụ sản xuất và thời gian xuống giống của vụ Hè Thu có sự tính toán đến vụ Thu Đông thật hợp lý, né tránh hạn, mặn nếu có xảy ra.

-     Tuân thủ nguyên tắc xuống giống tập trung trong từng vùng, từng cánh đồng theo dự báo nguồn nước cho sản xuất của Chi cục Thủy lợi;

-     Thường xuyên theo dõi dự báo rầy nâu di trú của Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, rầy nâu tại địa phương để xây dựng lịch thời vụ gieo sạ né rầy cho từng vùng, từng cánh đồng;

-     Tùy theo diễn biến rầy nâu di trú vào đèn tại địa phương và tình hình thực tế về thời tiết, thủy văn; từng địa phương theo dõi để quyết định thời gian xuống giống vụ lúa Hè Thu 2019 cho hợp lý, cụ thể theo lịch khuyến nghị tại Thông báo số 289/TB-SNNPTNT ngày 13/02/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuống giống vụ lúa Hè Thu 2019.

- Đẩy mạnh chuyển đổi những vùng có khả năng thiếu nước vào cuối vụ sang cây trồng ngắn ngày để tăng hiệu quả sản xuất va tiết kiệm nước tưới.

2.      Cơ cấu giống

- Theo dự báo thị trường tiêu thụ lúa gạo và xuất khẩu, khả năng sinh trưởng phát triển của giống lúa vụ Hè Thu 2019 đề xuất sử dụng một số giống lúa chống chịu mặn như sau: OM5451, OM6976, OM 4900, OM2517, ST24, ...                                         

.           - Nhóm giống lúa chất lượng trung bình như: IR50404, OM576,... có thể duy trì tỷ lệ 15% trong cơ cấu giống.

(Đính kèm chi tiết một số giải pháp tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu 2019)

Ngô Văn Thống - TTKN
Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc