26/11/2022
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc BGĐ TTKN và DVNN từ ngày 19/9 đến 23/9/2022
 70
 20/09/2022

LỊCH LÀM VIỆC

ngày 19/9/2022 đến ngày 23/9/2022

 

THỨ  HAI - NGÀY 19/9/2022:

- 07 giờ 30’: Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Ban Giám đốc: Họp đóng góp nội dung văn kiện Đại hội Chi bộ TTKN&DVNN nhiệm kỳ 2022-2023 (Đ/c Thắng – PGĐ chuẩn bị nội dung). Mời tất cả đảng viên Chi bộ dự. Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

- 15 giờ 00’: Đ/c Tín - PGĐ: Họp với tập thể Thường trực UBND tỉnh (theo lịch Sở). Giao Lãnh đạo Phòng TTTVDV chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp BCS Đảng & TT UBND tỉnh.

THỨ  BA - NGÀY 20/9/2022:

- 07 giờ 30’: Đ/c Tín - PGĐ: Làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Đ/c Thắng – PGĐ: Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Cục phát triển/BQP Campuchia (theo lịch Sở). Điểm tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Giao Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật chuẩn bị nội dung và địa điểm khảo sát.

- 08 giờ 30’: Đ/c Linh – PGĐ: Làm việc với Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, cấp nước nông thôn vùng ĐBSCL. Phòng QLKTCTTL chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

- 09 giờ 00’: Đ/c Tân – PGĐ: Dự Lễ bàn giao máy bay phun thuốc cho các mô hình khuyến nông (Phòng Kỹ thuật chuẩn bị nội dung và giấy mời). Mời lãnh đạo, viên chức Phòng Kỹ thuật và Phòng TTTVDV dự. Điểm tại Điểm TVDV Khuyến nông, Số 195L, Khu vực 3, Phường 5, TP Vị Thanh.

- 13 giờ 30’: Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ 00’: Đ/c Tân – PGĐ: Đi khảo sát Vườn ươm cây lâm nghiệp tại huyện Vị Thủy (Phòng HCTH chuẩn bị phương tiện). Mời Đ/c Tứ - Trưởng Phòng Kỹ thuật và lãnh đạo Phòng HCTH cùng đi.

 

 

THỨ   - NGÀY 21/9/2022:

- 08 giờ 00’: Đ/c Tân – GĐ, Đ/c Tín – PGĐ và Đ/c Thắng – PGĐ: Thông qua nội dung và dự toán chi tiết Kế hoạch Khuyến nông năm 2022 điều chỉnh (Phòng HCTH chuẩn bị nội dung). Mời lãnh đạo Phòng HCTH, Phòng Kỹ thuật, Phòng TTTVDV và kế toán cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

- 09 giờ 00’: Đ/c Linh - PGĐ: Kiểm tra tiến độ thi công công trình huyện Châu Thành A và huyện Vị Thủy. Mời Phòng QLKTCTTL cùng đi.

- 13 giờ 30’: Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín – PGĐ: Nghe Phòng TTTVDV báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp và phân công ứng dụng phần mềm bán hàng MISA eShop. Mời lãnh đạo, viên chức Phòng TTTVDV và bộ phận kế toán cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

THỨ  NĂM - NGÀY 22/9/2022:

- 07 giờ 30’: Đ/c Tân – GĐ:  Khảo sát một số Hợp tác xã về nhu cầu cung ứng dịch vụ cơ giới hóa trên địa bàn thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ. Mời lãnh đạo Phòng Kỹ thuật, Đ/c Minh Tân và Trạm KN thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ cùng đi.

- 07 giờ 30’: Đ/c Tín - PGĐ: Họp về xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu chuẩn hóa và tài nguyên truyền thông du lịch Hậu Giang (theo lịch Sở). Giao Lãnh đạo Phòng TTTVDV chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- 08 giờ 00’: Đ/c Linh - PGĐ: Làm việc với Ban kinh tế ngân sách HĐND về phương án vốn Cống Chống Mỹ, Cái Rắn và Long Mỹ 1 (Làm việc nội bộ).

- 08 giờ 00’: Đ/c Thắng – PGĐ: Họp Tổ xây dựng Đề án quản lý và khai thác trại chăn nuôi. Phòng HCTH phối hợp Phòng Kỹ thuật chuẩn bị nội dung. Mời thành viên Tổ tại Văn Phòng Trung tâm cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

THỨ  SÁU - NGÀY 23/9/2022:

- 08 giờ 00’: Ban Giám đốc: Sinh hoạt Chuyên đề Quí III – Năm 2022. Đ/c Khoa – Trưởng Phòng TTTVDV chuẩn bị nội dung. Mời tất cả đảng viên Chi bộ dự. Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

- 13 giờ 30’: Đ/c Tân – GĐ:  Khảo sát một số Hợp tác xã về nhu cầu cung ứng dịch vụ cơ giới hóa trên địa bàn huyện Vị Thủy. Mời lãnh đạo Phòng Kỹ thuật, Đ/c Minh Tân và các Trạm KN huyện Vị Thủy cùng đi.

- 13 giờ 30’: Đ/c Tín – PGĐ và Đ/c Linh - PGĐ: Làm việc tại cơ quan.

Nguyễn Kim Trang
TTKN và DVNN Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc