26/11/2022
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc BGĐ TTKN và DVNN từ ngày 12-16/9/2022
 53
 15/09/2022

LỊCH LÀM VIỆC

ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022

 

 
   

 

THỨ  HAI - NGÀY 12/9/2022:

- 07 giờ 30’: Đ/c Thắng – PGĐ Đ/c Linh - PGĐ: Làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Đ/c Tân – GĐ: Dự sơ kết hoạt động 8 tháng đầu năm và phương hướng 4 tháng cuối năm 2022 Phòng HCTH. Mời trưởng các phòng, lãnh đạo và viên chức Phòng HCTH dự. Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

- 13 giờ 30’: Đ/c Tín - PGĐ: Họp báo cáo công tác chuẩn bị tham gia Hội chợ Nông nghiệp quốc tế AgroViet năm 2022 tại TP. Hà Nội. Mời thành phần đoàn tham dự. Phòng TTTVDV chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

- 15 giờ 00’: Đ/c Tân – GĐ: Làm việc với Công ty TNHH Công nghệ sinh học Tenabio Việt Đức. Mời Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật và Phòng TTTVDV dự. Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

THỨ  BA - NGÀY 13/9/2022:

- 08 giờ 00’: Đ/c Linh - PGĐ: Dự tổng kết việc thực hiện Bản tin thời tiết nông vụ áp dụng vụ Hè Thu 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Sở.

- 09 giờ 00’: Ban Giám đốc: Dự tập huấn sử dụng phần mềm bán hàng MISA ESHOP (Phòng HCTH liên hệ công ty chuẩn bị nội dung). Mời lãnh đạo các phòng, bộ phận kế toán, lãnh đạo và viên chức Phòng TTTVDV dự. Điểm cầu chính tại phòng họp TTKN&DVNN.

- 13 giờ 30’: Đ/c Linh – PGĐ: Khảo sát cống Chống Mỹ và Cái Rắn xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ lập dự toán xây dựng. Mời Phòng QLKTCTTL và đơn vị tư vấn cùng đi.

- 13 giờ 30’: Ban Giám đốc: Họp triển khai Quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ Tổ hướng dẫn xây dựng và hỗ trợ hoạt động Tổ Khuyến nông cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trực tuyến (Phòng HCTH chuẩn bị nội dung và giấy mời). Mời thành viên tổ, lãnh đạo các phòng, Trạm KN cùng dự. Điểm cầu chính tại phòng họp TTKN&DVNN.

THỨ   - NGÀY 14/9/2022:

- 07 giờ 00’: Đ/c Tín - PGĐ: Khởi hành đi sân bay Cần Thơ, tham gia Hội chợ Nông nghiệp quốc tế AgroViet năm 2022 tại TP. Hà Nội, đến hết ngày 18/9/2022. Phòng TTTVDV và thành phần đoàn chuẩn bị nội dung, hậu cần.

- 07 giờ 30’: Đ/c Tân – GĐ: Họp giao ban tháng 9/2022 Ngành Nông nghiệp và PTNT (theo lịch Sở). Phòng HCTH chuẩn bị phương tiện. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện Phụng Hiệp.

- 07 giờ 30’: Đ/c Thắng – PGĐ Đ/c Linh - PGĐ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Đ/c Thắng – PGĐ Đ/c Linh - PGĐ: Tiếp Công ty Reecotech giới thiệu sản phẩm về quan trắc thủy lợi và phòng thí nghiệm. Mời đại diện lãnh đạo các phòng cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

THỨ  NĂM - NGÀY 15/9/2022:

- 07 giờ 30’: Đ/c Thắng – PGĐ: Làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Đ/c Tân – GĐ: Dự sơ kết hoạt động 8 tháng đầu năm và phương hướng 4 tháng cuối năm 2022 Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành A. Phòng HCTH chuẩn bị phương tiện. Mời lãnh đạo Phòng NN và PTNT, đại diện lãnh đạo các phòng trực thuộc, lãnh đạo và viên chức Trạm KN huyện Châu Thành A cùng dự. Điểm tại Trạm KN huyện Châu Thành A.

- 08 giờ 00’: Đ/c Linh – PGĐ: Kiểm tra tiến độ xây dựng công trình xây dựng các cống tròn xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh.

THỨ  SÁU - NGÀY 16/9/2022:

- 07 giờ 30’: Đ/c Thắng - PGĐ: Dự Hội thảo chuyên đề “Đoàn viên, thanh niên với Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

- 08 giờ 00’: Ban Giám đốc: Dự sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 8/2022 trực tuyến qua phần mềm Zoom (Phòng HCTH chuẩn bị nội dung và giấy mời: Điểm cầu chính tại Phòng họp TTKN&DVNN, các điểm cầu tại các Trạm KN và cá nhân dự họp). Mời tất cả Viên chức hệ thống khuyến nông trên địa bàn tỉnh cùng kết nối dự họp.

- 13 giờ 30’: Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Linh - PGĐ: Dự sơ kết hoạt động 8 tháng đầu năm và phương hướng 4 tháng cuối năm 2022 Phòng Quản lý khai thác công trình thủy lợi. Mời lãnh đạo Phòng HCTH, lãnh đạo và viên chức Phòng QLKTCTTL, Tổ trưởng các Tổ Quản lý công trình thủy lợi dự. Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc