28/02/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc BGĐ TTKN và DVNN từ ngày 11-15/01/2021
 60
 14/01/2021

LỊCH LÀM VIỆC

ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021

 

 
   

THỨ HAI – NGÀY 11/01/2021:

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: 08 giờ 00’: Họp cơ quan đầu tuần. Mời lãnh đạo các phòng, Đ/c Hiệp, Trang cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ:  13 giờ 30’: Làm việc tại cơ quan.

THỨ BA - NGÀY 12/01/2021:

- Đ/c Tân – GĐ và Tín - PGĐ: 08 giờ 00’: Dự hội thảo trình diễn phun thuốc BVTV của Công ty Adama bằng máy bay không người lái. Mời lãnh đạo Phòng TTTVDV, Phòng Kỹ thuật cùng dự. Điểm tại xã Vị Tân, TP Vị Thanh.

- Đ/c Tân – GĐ: 08 giờ 30’: Dự họp tại Trường Cao đẳng Luật Miền Nam.

- Đ/c Tân – GĐ: 12 giờ 00’: Đi quyết toán Dự án ứng dụng mạ khay, máy cấy trong sản xuất lúa tại các tỉnh ĐBSCL. Đ/c Tứ, Dương và Hiệp chuẩn bị nội dung và cùng đi (Phòng HCTH chuẩn bị phương tiện). Điểm tại Viện lúa ĐBSCL.

- Đ/c Tín – PGĐ: 13 giờ 30’:  Làm việc tại cơ quan.

THỨ – NGÀY 13/01/2021:

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: 08 giờ 00’: Thông qua dự toán chi tiết kế hoạch khuyến nông năm 2021 (lần 2). Mời lãnh đạo các phòng và kế toán cùng dự (Phòng HCTH phối hợp các phòng chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp TTKN&DVNN.

Đ/c Tín - PGĐ: 14 giờ 00’: Họp Ban chấp hành Công đoàn TTKN. Mời đại diện Ban thanh tra nhân dân, Ban nữ công cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN và DVNN.

THỨ NĂM - NGÀY 14/01/2021:

- Đ/c Tân – GĐ:  08 giờ 00’: Họp Tổ vận hành máy bay phun thuốc (thông qua báo cáo tổng kết năm 2020, kế hoạch 2021; Dự thảo quy chế điều chỉnh và phân công nhiệm vụ). Mời các Trưởng phòng và thành viên Tổ vận hành máy bay phun thuốc cùng dự (Đ/c Minh Tân chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm tại Phòng họp TTKN&DVNN.

- Đ/c Tín – PGĐ: 07 giờ 30’: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: 13 giờ 30’: Dự Hội nghị tổng kết Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT. Mời tất cả đảng viên chi bộ dự. Điểm tại Hội trường Sở.

THỨ SÁU - NGÀY 15/01/2021:

- Đ/c Tân – GĐ: 07 giờ 30’: Thăm các nhà trồng nấm rơm thuộc Dự án VnSAT trên địa bàn TP. Vị Thanh và huyện Vị Thủy. Mời lãnh đạo Phòng Kỹ thuật, Đ/c Minh Chiến và lãnh đạo Trạm KN có liên quan cùng đi.

- Đ/c Tín - PGĐ: Làm việc tại cơ quan.

 

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc