02/03/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc BGĐ TTKN từ ngày 21-25/12/2020
 49
 21/12/2020

LỊCH LÀM VIỆC

ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020

 

 
   

THỨ HAI – NGÀY 21/12/2020:

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: 08 giờ 00’: Họp cơ quan đầu tuần + Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Viên chức – Người lao động năm 2021 (Phòng HCTH phối hợp các phòng chuẩn bị nội dung). Mời lãnh đạo các phòng, Đ/c Hiệp và Trang cùng dự. Điểm tại Phòng TTKN&DVNN.

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ:  14 giờ 00’: Làm việc với Chi cục Thủy lợi về việc tiếp nhận công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi. Mời lãnh đạo Phòng HCTH và kế toán cùng dự. Điểm tại Chi cục Thủy lợi.

THỨ BA - NGÀY 22/12/2020:

- Đ/c Tân – GD: 07 giờ 30’: Họp BCH Đảng ủy Sở (Theo lịch Sở). Điểm phòng họp số 2.

- Đ/c Tân – GĐ:  13 giờ 30’: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tân – GĐ:  07 giờ 00’: Hiến máu tình nguyện phong trào Đoàn thanh niên. Điểm tại Điện lực tỉnh Hậu Giang.  

- Đ/c Tín – PGĐ: 13 giờ 30’: Đi học lớp thạc sĩ Hệ thống nông nghiệp. Tại Trường Đại học Cần Thơ.

THỨ – NGÀY 23/12/2020:

- Đ/c Tân - GĐ: 07 giờ 30’: Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở I (Theo lịch Sở). Phòng HCTH chuẩn bị nội dung và tài liệu. Điểm phòng họp số 2 Sở.

- Đ/c Tân – GĐ: 13 giờ 30’: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tín – PGĐ: Đi học lớp thạc sĩ Hệ thống nông nghiệp. Tại Trường Đại học Cần Thơ.

THỨ NĂM - NGÀY 24/12/2020:

- Đ/c Tân - GĐ: 08 giờ 00’: Dự tổng kết Mô hình sản xuất chanh không hạt theo tiêu chuẩn VietGAP gắn liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm. Phòng Kỹ thuật, Trạm KN Phụng Hiệp chuẩn bị nội dung, chương trình và cùng dự (Phòng HCTH chuẩn bị phương tiện). Điểm tại huyện Phụng Hiệp.

- Đ/c Tân – GĐ:  13 giờ 30’: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Bộ Nông nghiệp và PTNT (Theo lịch Sở). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- Đ/c Tín – PGĐ: Đi học lớp thạc sĩ Hệ thống nông nghiệp. Tại Trường Đại học Cần Thơ.

THỨ SÁU - NGÀY 25/12/2020:

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: 08 giờ 00’:  Dự tổng kết Mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học gắn liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm. Phòng Kỹ thuật chuẩn bị nội dung, chương trình và cùng dự. Điểm tại TP. Vị Thanh.

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: 13 giờ 30’: Thông qua nội dung Kế hoạch thực hiện và dự toán chi tiết các hoạt động Khuyến nông năm 2021 (Phòng HCTH phối hợp các phòng chuẩn bị nội dung). Mời lãnh đạo các phòng cùng dự. Điểm tại Phòng TTKN&DVNN.

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc