02/03/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc BGĐ TTKN&DVNN từ ngày 07-12/12/2020
 88
 10/12/2020

LỊCH LÀM VIỆC

ngày 07/12/2020 đến ngày 12/12/2020

 

 
   

THỨ HAI – NGÀY 07/12/2020:

- Đ/c Tân – GĐ: 08 giờ 00’: Dự khai giảng lớp tập huấn cho nông dân ngoài Mô hình ứng dụng mạ khay, máy cấy trong sản xuất lúa vùng ĐBSCL. Phòng Kỹ thuật chuẩn bị nội dung, chương trình và cùng dự. Điểm tại Hội trường Khách sạn Thanh Hương.  

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: 10 giờ 00’: Tiếp Đoàn Công tác Viện BVVTV và Viện Hira về việc khảo nghiệm máy bay phun thuốc. Mời lãnh đạo Phòng Kỹ thuật và Đ/c Minh Tân cùng dự. Điểm tại Phòng họp TTKN&DVNN.

- Đ/c Tân – GĐ:  13 giờ 30’: Họp BCH Đảng ủy về việc kiểm điểm, đánh giá BGĐ Sở (Theo Lịch Sở). Điểm phòng họp số 2 Sở.

- Đ/c Tân – GĐ: 15 giờ 00’: Họp về việc tổ chức, thành lập Phòng Quản lý khai thác công trình thủy lợi thuộc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp (Theo lịch Sở). Điểm phòng họp số 2 Sở.

- Đ/c Tín – PGĐ: 13 giờ 30’: Đi học lớp thạc sĩ Hệ thống nông nghiệp. Tại Trường Đại học Cần Thơ.

THỨ BA - NGÀY 08/12/2020:

- Đ/c Tân – GD: 07 giờ 30’: Dự lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về du lịch. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- Đ/c Tân – GĐ:  13 giờ 30’: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tín -PGĐ: Đi học lớp thạc sĩ Hệ thống nông nghiệp. Tại Trường Đại học Cần Thơ.

THỨ – NGÀY 09/12/2020:                     

- Đ/c Tân - GĐ: 08 giờ 00’: Tham quan Mô hình mạ khay, máy cấy trong sản xuất lúa. Mời Phòng kỹ thuật cùng đi. Điểm tại TT Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ.

- Đ/c Tân - GĐ: 14 giờ 00’: Họp với Ban Quản lý dự án VnSat về đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn (Theo lịch Sở). Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

- Đ/c Tín - PGĐ: Đi học lớp thạc sĩ Hệ thống nông nghiệp (Viết bài luận văn). Tại Trường Đại học Cần Thơ.

THỨ NĂM - NGÀY 10/12/2020:

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín -PGĐ: 08 giờ 00’: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng năm 2020 + Họp Giao ban khuyến nông tháng 12/2020 (Phòng HCTH chuẩn bị nội dung và giấy mời). Mời thành viên hội đồng và Đ/c Hiệp – Kế toán cùng dự. Điểm tại Phòng họp TTKN&DVNN.

- Đ/c Tín -PGĐ: 13 giờ 30’: Đi học lớp thạc sĩ Hệ thống nông nghiệp. Tại Trường Đại học Cần Thơ.

THỨ SÁU - NGÀY 11/12/2020:

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: 08 giờ 00’: Họp đánh giá chất lượng Chi bộ, kiểm điểm và phân loại đảng viên cuối năm 2020 (Đ/c Thắng – TP. HCTH chuẩn bị nội dung). Mời tất cả đảng viên Chi bộ dự. Điểm tại Phòng họp TTKN&DVNN.

THỨ BẢY - NGÀY 12/12/2020:

- Đ/c Tân – GĐ: 08 giờ 00’: Dự phản biện đề tài khoa học tại Khoa phát triển nông thôn – Trường Đại học Cần Thơ.

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc