24/10/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc BGĐ TTKN từ ngày 07-11/9/2020
 68
 08/09/2020

LỊCH LÀM VIỆC

ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020

 

 
   

THỨ HAI – NGÀY 07/9/2020:

- Đ/c Tân - GĐ: 08 giờ 30’: Dự khai giảng lớp đào tạo Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp. Điểm tại Liên minh HTX tỉnh Hậu Giang. 

- Đ/c Tín - PGĐ: 08 giờ 00’: Họp đóng góp các tiêu chí chấm điểm trong việc trưng bày sản phẩm chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang lần thứ V – năm 2020. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Nội vụ. 

- Đ/c Tân - GĐ và Đ/c Tín: 13 giờ 30’: Họp cơ quan đầu tuần. Mời lãnh đạo các phòng, kế toán và Đ/c Trang cùng dự. Điểm tại Phòng họp TTKN.

THỨ BA - NGÀY 08/9/2020:

- Đ/c Tân - GĐ và Đ/c Tín: 07 giờ 30’: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tân - GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: 13 giờ 30’: Họp Giao ban Khuyến nông tháng 9/2020. Mời lãnh đạo các Phòng, Trạm KN, kế toán và Đ/c Trang cùng dự (Phòng HCTH và Phòng TTTVDV chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp TTKN.

THỨ – NGÀY 9/9/2020:

- Đ/c Tân - GĐ: 08 giờ 00’: Dự bế giảng lớp tập huấn FFS “Biện pháp canh tác cây ăn trái thích ứng biến đổi khí hậu ” tại xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ. Phòng ĐTHL, Trạm KN huyện Long Mỹ chuẩn bị nội dung và cùng dự (Phòng  HCTH chuẩn bị phương tiện).

- Đ/c Tân - GĐ: 13 giờ 30’: Thăm một số mô hình KN trên địa bàn huyện Long Mỹ. Mời lãnh đạo Phòng CGKT, Trạm KN huyện Long Mỹ cùng đi (Phòng  HCTH chuẩn bị phương tiện).

- Đ/c Tín -PGĐ: 07 giờ 30’: Đi học lớp thạc sĩ Hệ thống nông nghiệp (Biến đổi khí hậu và nông nghiệp nhiệt đới bền vững). Tại Trường Đại học Cần Thơ.

- Đ/c Tín – PGĐ: 13 giờ 30’: Dự Hội thảo khoa học về “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Hội trường Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ.

THỨ NĂM - NGÀY 10/9/2020:

- Đ/c Tân – GĐ: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tín -PGĐ: Đi học lớp thạc sĩ Hệ thống nông nghiệp (Biến đổi khí hậu và nông nghiệp nhiệt đới bền vững). Tại Trường Đại học Cần Thơ.

THỨ SÁU - NGÀY 11/9/2020:

- Đ/c Tân - GĐ: 07 giờ 30’: Dự tập huấn, đào tạo nâng cao cho các giảng viên TOT về truyền thông cộng đồng Dự án VnSAT tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trụ Sở các Hội có tính chất đặc thù của tỉnh.

- Đ/c Tín - PGĐ: Làm việc tại cơ quan.

 

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc