04/08/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc BGĐ TTKN từ ngày 06 - 10/7/2020
 68
 06/07/2020

LỊCH LÀM VIỆC

ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020

 

 
   

THỨ HAI – NGÀY 06/7/2020:

- Đ/c Tân – GĐ: Đi khảo sát học tập mô hình tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng đến hết ngày 10/7/2020.

- Đ/c Tín - PGĐ: 06 giờ 45’: Dự Lễ chào cờ. Mời tất cả viên chức TTKN cùng dự. Điểm tại Trụ sở Sở NN&PTNT.

- Đ/c Tín - PGĐ: 08 giờ 00’: Họp cơ quan đầu tuần. Mời lãnh đạo các phòng, kế toán và Đ/c Trang cùng dự. Điểm tại Phòng họp TTKN.

- Tín - PGĐ: 13 giờ 30’: Làm việc tại cơ quan.

- Ủy quyền Phòng CGKT: 14 giờ 00’: Vệ sinh nhà rau thủy canh TTKN. Mỗi Phòng cử 01 Viên chức cùng tham gia.

THỨ BA - NGÀY 07/7/2020:

-  Đ/c Tín - PGĐ: 07 giờ 30’: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tín - PGĐ: 13 giờ 30’: Dự Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối nhiệm kỳ 2017-2022. Điểm tại Hội trường 2, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

THỨ – NGÀY 08/7/2020:

- Đ/c Tín - PGĐ: Đi học lớp thạc sĩ Hệ thống nông nghiệp (Biến đổi khí hậu và nông nghiệp nhiệt đới bền vững). Tại Trường Đại học Cần Thơ.

THỨ NĂM - NGÀY 09/7/2020:

- Đ/c Tín - PGĐ: 07 giờ 30’: Dự họp giao ban Ngành NN&PTNT tháng 7/2020. Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

THỨ SÁU - NGÀY 10/7/2020:

- Đ/c Tín - PGĐ: 14 giờ 00’: Dự Họp báo Giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2020 (theo lịch Sở). Mời lãnh đạo Phòng TTTVDV cùng dự. Điểm tại số 157, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh ( Phòng HCTH chuẩn bị phương tiện).

- Ủy quyền Phòng HCTH: 08 giờ 00’: Tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp Luật” tháng 7/2020. Phòng HCTH và các viên chức được phân công chuẩn bị nội dung. Mời tất cả viên chức TTKN dự. Điểm tại phòng họp TTKN.

 

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc