15/07/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc BGĐ TTKN từ ngày 11-15/11/2019
 99
 14/11/2019

LỊCH LÀM VIỆC

ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019

 

 
   

THỨ HAI - NGÀY 11/11/2019:

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín: 08 giờ 00’: Họp cơ quan đầu tuần. Mời lãnh đạo các phòng, kế toán và Đ/c Trang cùng dự. Điểm tại Phòng họp TTKN.

- Đ/c Tân – GĐ: 09 giờ 00’: Họp thành viên BQL đề án giống cùng dự thông qua thiết kế nhà lưới cây đầu dòng (theo lịch Sở). Điểm tại phòng họp số  2 Sở.

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín: 13 giờ 30’:  Họp Ban Giám khảo và thư ký Hội thi “Thực hiện đề tài, sáng kiến và giải pháp công tác góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Khuyến nông năm 2019”. Mời Đ/c Thắng, Phúc, Khoa, Tứ, Ngoan, Trang, Thống, Mẫn, Tiên cùng dự (Phòng HCTH chuẩn bị nội dung, bảng tổng hợp và bảng chấm điểm). Điểm tại Phòng họp TTKN.

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín: 15 giờ 30’:  Họp Chi ủy rà soát hồ sơ tiếp Đoàn kiểm tra Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT. Mời Đ/c Thắng, Tứ, Khoa, Mẫn, Thảo và Dung cùng dự (từng thành viên Chi ủy mang hồ sơ phụ trách để kiểm tra). Điểm tại Phòng họp TTKN.

THỨ BA - NGÀY 12/11/2019:

- Đ/c Tân- GĐ: 08 giờ 00’:  Họp triển khai kế hoạch thực hiện các mô hình trình diễn và đóng góp tài liệu tập huấn kỹ thuật trồng nấm rơm Dự án VnSAT. Phòng ĐTHL chuẩn bị nội dung và mời thành viên có liên quan cùng dự. Điểm tại Phòng họp TTKN.

- Đ/c Tín- PGĐ: Đi học lớp thạc sĩ Hệ thống nông nghiệp (Biến đổi khí hậu và nông nghiệp nhiệt đới bền vững). Tại Trường Đại học Cần Thơ.

- Ủy quyền Lãnh đạo Phòng HCTH và Đ/c Khoa – TP.TTTVDV: 13 giờ 30’: Dự Họp đánh giá, phân loại viên chức cuối năm 2019 tại Trạm Khuyến nông thị xã Long Mỹ.

- Ủy quyền Lãnh đạo Phòng HCTH  và Đ/c Tứ – TP.CGKT: 13 giờ 30’: Dự Họp đánh giá, phân loại viên chức cuối năm 2019 tại Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành.

THỨ - NGÀY 13/11/2019:

- Đ/c Tân – GĐ: 07 giờ 30’: Họp Ban Giám khảo và thư ký Hội thi “Thực hiện đề tài, sáng kiến và giải pháp công tác góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Khuyến nông năm 2019” lần 2. Mời Đ/c Thắng, Phúc, Khoa, Tứ, Ngoan, Trang, Thống, Mẫn, Tiên cùng dự (Phòng HCTH chuẩn bị nội dung, bảng tổng hợp và bảng chấm điểm). Điểm tại Phòng họp TTKN.

- Đ/c Tín- PGĐ: Đi học lớp thạc sĩ Hệ thống nông nghiệp (Biến đổi khí hậu và nông nghiệp nhiệt đới bền vững). Tại Trường Đại học Cần Thơ.

- Ủy quyền Lãnh đạo Phòng HCTH và Đ/c Hoàng Chiến – PTP.CGKT: 07 giờ 30’: Dự Họp đánh giá, phân loại viên chức cuối năm 2019 tại Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh.

- Ủy quyền Lãnh đạo Phòng HCTH và Đ/c Phúc – TP.ĐTHL: 07 giờ 30’: Dự Họp đánh giá, phân loại viên chức cuối năm 2019 tại Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành A.

- 07 giờ 30’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng ĐTHL: Dự khai giảng các lớp tập huấn 1P5G thuộc Dự án VnSAT. Điểm tại xã Thuận Hưng huyện Long Mỹ.

THỨ NĂM - NGÀY 14/11/2019:

- Đ/c Tân – GĐ: 07 giờ 30’: Tiếp Đoàn kiểm tra Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT. Mời Đ/c Thắng, Tứ, Khoa, Mẫn, Thảo và Dung cùng dự (Đ/c Thắng – PBT Chi bộ tập hợp hồ sơ và chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường Sở NN và PTNT.

- Đ/c Tín – PGĐ: Làm việc tại cơ quan.

- Ủy quyền Lãnh đạo Phòng HCTH: 07 giờ 30’: Dự Họp đánh giá, phân loại viên chức cuối năm 2019 tại Trạm Khuyến nông huyện Long Mỹ.

- Ủy quyền Lãnh đạo Phòng HCTH: 13 giờ 30’: Dự Họp đánh giá, phân loại viên chức cuối năm 2019 tại Trạm Khuyến nông huyện Phụng Hiệp.

THỨ SÁU - NGÀY 15/11/2019:

- Đ/c Tân – GĐ: 07 giờ 30’: Đi kiểm tra mô hình chăn nuôi dự án Heifer (theo lịch Sở). Đ/c Dung – PTP.ĐTHL phối hợp Trạm KN Vị Thủy liên hệ địa điểm cùng đi. Điểm tại xã Vị Bình,  huyện Vị Thủy.

- Đ/c Tân – GĐ: 13 giờ 30’: Họp giao ban kỳ 8 Ban quản lý dự án VnSAT (theo lịch Sở). Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

- Đ/c Tân – GĐ: 15 giờ 00’: Họp giao ban kỳ 3 Ban quản lý đề án giống (theo lịch Sở). Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

- Đ/c Tín – PGĐ: 07 giờ 30’: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tín – PGĐ: 13 giờ 30’: Dự hội thảo Dự án xây dựng mô hình sản xuất chanh không hạt theo hướng sinh thái gắn với liên kết chuỗi giá trị. Phòng CGKT phối hợp với Trạm KN huyện Châu Thành chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại huyện Châu Thành.

- Ủy quyền Lãnh đạo Phòng HCTH và Đ/c Dung – PTP.ĐTHL: 07 giờ 30’: Dự Họp đánh giá, phân loại viên chức cuối năm 2019 tại Trạm Khuyến nông huyện Vị Thủy.

- Ủy quyền Lãnh đạo Phòng HCTH và Đ/c Thống – PTP.TTTVDV: 13 giờ 30’: Dự Họp đánh giá, phân loại viên chức cuối năm 2019 tại Trạm Khuyến nông thị xã Ngã Bảy.

- Ủy quyền Lãnh đạo Phòng ĐTHL: 07 giờ 30’: Dự khai giảng các lớp tập huấn 1P5G thuộc Dự án VnSAT. Điểm tại xã Thuận Hưng huyện Long Mỹ.

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm khuyến nông

Ý kiến bạn đọc