24/01/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc BGĐ TTKN từ ngày 07-11/10/2019
 38
 09/10/2019

LỊCH LÀM VIỆC

ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019

 

 
   

THỨ HAI - NGÀY 07/10/2019:

- Đ/c Tân – GĐ: 08 giờ 00’: Họp cơ quan đầu tuần. Mời lãnh đạo các phòng, kế toán và Đ/c Trang cùng dự. Điểm tại Phòng họp TTKN.

- Đ/c Tân – GĐ: 09 giờ 00’: Làm việc với Ban Quản lý Dự án VnSAT Hậu Giang về việc rà soát kế hoạch đào tạo năm 2019. Phòng ĐTHL chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại Phòng họp TTKN.

- Đ/c Tân – GĐ: 13 giờ 30’: Dự họp giao ban Ngành NN&PTNT tháng 10/2019. Điểm tại phòng họp số 02 Sở.

- Đ/c Tín- PGĐ: 07 giờ 30’: Tiếp Đoàn Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT đi kiểm tra thực tế các mô hình trên địa bàn TP. Vị Thanh. Phòng CGKT phối hợp với Trạm KN TP. Vị Thanh cùng đi và chuẩn bị nội dung tiếp đoàn.

THỨ BA - NGÀY 08/10/2019:

- Đ/c Tân – GĐ: 08 giờ 30’: Làm việc với Đoàn Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp (theo lịch Sở). Điểm phòng họp số 1 Sở.

- Đ/c Tân – GĐ: 13 giờ 30’: Dự họp sơ kết 9 tháng đầu năm Trạm Khuyến nông huyện Long Mỹ (Trạm KN huyện Long Mỹ chuẩn bị nội dung và giấy mời; Phòng HCTH chuẩn bị phương tiện). Mời đại diện lãnh đạo các phòng cùng dự. Điểm tại Trạm KN huyện Long Mỹ.

- Đ/c Tín- PGĐ: 07 giờ 30’: Tiếp Đoàn Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT đi kiểm tra thực tế các mô hình trên địa bàn huyện Châu Thành A và Phụng Hiệp. Phòng CGKT phối hợp với Trạm KN huyện Châu Thành A và Phụng Hiệp cùng đi và chuẩn bị nội dung tiếp đoàn (Phòng HCTH chuẩn bị phương tiện).

- Ủy quyền Phòng TTTVDV: 08 giờ 00: Họp bàn về việc tiếp tục phát động Cuộc thi thiết kế và sản xuất quà tặng du lịch Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

THỨ - NGÀY 09/10/2019:

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín – PGĐ: 08 giờ 00’: Dự sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 9/2019 và thông qua Bố cục nông lịch 2020. Phòng HCTH và các viên chức được phân công chuẩn bị nội dung báo cáo. Mời tất cả viên chức TTKN cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN.

- Đ/c Tân – GĐ: 13 giờ 30: Tiếp Công ty Âu Lạc về việc triển khai mô hình bao tiêu lúa gạo theo hướng hữu cơ. Mời Phòng Thông tin TVDV cùng dự. Điểm tại Phòng họp TTKN.

- Đ/c Tín- PGĐ: Làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM - NGÀY 10/10/2019:

- Đ/c Tân – GĐ: 07 giờ 30: Tiếp Viện môi trường nông nghiệp về “Chương trình công tác hỗ trợ kỹ thuật đo khí phát thải nhà kính” thuộc Dự án VnSAT. Điểm tại Phòng họp Sở và đi thực tế.

- Đ/c Tín- PGĐ: 13 giờ 30: Họp BCH Đoàn cơ sở. Điểm phòng họp TTKN.

- Đ/c Tân – GĐ: 15 giờ 30: Tiếp công dân, viên chức, giải đáp kiến nghị. Điểm tại Phòng Giám đốc.

THỨ SÁU - NGÀY 11/10/2019:

- Đ/c Tân – GĐ: 07 giờ 30’: Họp triển khai thu thập thông tin để tính toán các chỉ số kết quả khung GS-ĐG phục vụ Mission 8. Phòng ĐTHL chuẩn bị hậu cần, mời lãnh đạo các trạm và viên chức khuyến nông xã có nông dân được điều tra cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở.

- Đ/c Tân – GĐ: 13 giờ 30: Họp giao ban Ban quản lý dự án VnSAT (Kỳ 5). Điểm tại Phòng họp số 02 Sở.

- Đ/c Tín- PGĐ: 08 giờ 00’: Họp nghiệm thu kết quả Đề tài Xây dựng mô hình trồng cam sành cho năng suất và chất lượng cao tại tỉnh Hậu Giang.

- Đ/c Tín- PGĐ: 13 giờ 30: Đi học lớp thạc sĩ Hệ thống nông nghiệp (Biến đổi khí hậu và nông nghiệp nhiệt đới bền vững). Tại Đại học Cần Thơ.

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc