27/02/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc Ban Giám đốc TTKN từ ngày 9-13/9/2019
 107
 16/09/2019

LỊCH LÀM VIỆC

ngày 9/9/2019 đến ngày 13/9/2019

 

 
   

 

THỨ HAI - NGÀY 9/9/2019:

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín- PGĐ: 08 giờ 00’: Tiếp Đoàn Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT (Phòng HCTH chuẩn bị báo cáo). Mời lãnh đạo các phòng và kế toán cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN.

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín- PGĐ: 9 giờ 00’: Họp cơ quan đầu tuần. Mời lãnh đạo các phòng, kế toán và Đ/c Trang cùng dự. Điểm tại Phòng họp TTKN.

- Đ/c Tân – GĐ: 13 giờ 30’: Tiếp công dân, viên chức, giải đáp kiến nghị. Điểm tại Phòng Giám đốc TTKN.  

- Đ/c Tín – PGĐ: 13 giờ 30’: Dự Đại Hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

THỨ BA - NGÀY 10/9/2019:

- Đ/c Tân – GĐ: Làm việc tại cơ quan.  

- Đ/c Tín- PGĐ: 07 giờ 30’: Dự Đại Hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.  

THỨ - NGÀY 11/9/2019:

- Đ/c Tân – GĐ: 08 giờ 00: Dự Khai giảng lớp tập huấn “ Những tiến bộ kỹ thuật mới trong chăn nuôi heo”. Phòng ĐTHL chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại Hội trường Khách sạn Thanh Hương.

- Đ/c Tân – GĐ: 13 giờ 30: Dự họp sơ kết 8 tháng đầu năm Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành (Trạm KN Châu Thành chuẩn bị nội dung và giấy mời). Mời đại diện lãnh đạo các phòng cùng dự. Điểm tại Trạm KN Châu Thành.

- Đ/c Tín – PGĐ: Đi học lớp thạc sĩ Hệ thống nông nghiệp (Biến đổi khí hậu và nông nghiệp nhiệt đới bền vững). Tại Đại học Cần Thơ.

THỨ NĂM - NGÀY 12/9/2019:

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: 08 giờ 00: Dự sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 9/2019 và tổ chức họp mặt viên chức Trung Thu năm 2019. Phòng HCTH và các viên chức được phân công chuẩn bị nội dung báo cáo. Mời tất cả viên chức TTKN cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN.

- Đ/c Tân – GĐ: 15 giờ 00: Chăm sóc Mô hình trồng gừng tại Phòng thí nghiệm và Kiểm nghiệm. Phòng CGKT chuẩn bị dụng cụ. Mời tất cả viên chức TTKN cùng tham gia.

- Đ/c Tín – PGĐ: 13 giờ 30: Đi học lớp thạc sĩ Hệ thống nông nghiệp (Biến đổi khí hậu và nông nghiệp nhiệt đới bền vững). Tại Đại học Cần Thơ.

THỨ SÁU - NGÀY 13/9/2019:

- Đ/c Tân – GĐ: 08 giờ 00: Dự họp sơ kết 8 tháng đầu năm Trạm Khuyến nông huyện Phụng Hiệp (Trạm KN Phụng Hiệp chuẩn bị nội dung và giấy mời). Mời đại diện lãnh đạo các phòng cùng dự. Điểm tại Trạm KN huyện Phụng Hiệp.  

- Đ/c Tân – GĐ: 13 giờ 30: Làm việc tại cơ quan.   

- Đ/c Tín – PGĐ: 08 giờ 00: Dự báo cáo nghiệm thu chính thức Dự án “Chăn nuôi heo, gà trên đệm lót sinh học và xây dựng công trình khí sinh học đảm bảo vệ sinh môi trường” nguồn kinh phí Sở KH và CN tỉnh Hậu Giang (thuộc hợp phần 4 của Đề án 1.000). Điểm tai Sở Khoa học và Công nghệ.

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc