04/06/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc BGĐ TTKN từ ngày 10-14/6/2019
 118
 10/06/2019

 

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 10/6/2019 - 14/6/2019)

 

 
   

THỨ HAI - NGÀY 10/6/2019:

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín- PGĐ: 08 giờ 00’: Họp cơ quan đầu tuần + Sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 6/2019. Phòng HCTH chuẩn bị nội dung và hậu cần. Mời tất cả viên chức TTKN cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN.

                                                            13 giờ 30: Họp Ban Quản lý dự án VnSAT về việc chuẩn bị cho Mission 7 ngày 11/6/2019 (Theo lịch Sở). Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

- Đ/c Tín – PGĐ: 13 giờ 30: Làm việc tại cơ quan.

THỨ BA - NGÀY 11/6/2019:

- Đ/c Tân – GĐ: 08 giờ 30: Làm việc với Đoàn công tác hỗ trợ thực hiện dự án VnSAT lần thứ 7 của Ngân hàng thế giới (Theo lịch sở). Điểm tại Hội trường Sở NN&PTNT.

                             13 giờ 30: Đi kiểm tra thực tế công tác triển khai dự án VnSAT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (theo lịch Sở).

- Đ/c Tín - PGĐ : 08 giờ 00:  Dự khai giảng lớp tập huấn TOT về sản xuất kinh doanh gắn với thị trường. Phòng ĐTHL chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại Khách sạn Thanh Hương.

                              13 giờ 30: Làm việc tại cơ quan.

THỨ - NGÀY 12/6/2019:

- Đ/c Tân – GĐ: 07 giờ 30: Làm việc tại cơ quan.

                          14 giờ 00: Dự tập luyện lần thứ I diễn tập khu vực phòng thủ ngành Nông nghiệp và PTNT (Theo lịch Sở). Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

- Đ/c Tín – PGĐ: Làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM - NGÀY 13/6/2019:

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: 07 giờ 30: Thăm Dự án xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn thâm canh và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa ở phía Nam (Nguồn KP KNQG) tại xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ.

- Đ/c Tân - GĐ: 16 giờ 00: Dự Bế giảng lớp tập huấn TOT về sản xuất kinh doanh gắn với thị trường. Điểm tại Khách Sạn Thanh Hương.

- Đ/c Tín – PGĐ: 13 giờ 30: Làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU - NGÀY 14/6/2019:

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: 7 giờ 30: Họp Giao ban Khuyến nông tháng 6/2019. Mời lãnh đạo các Phòng, lãnh đạo các trạm Khuyến nông, kế toán và Đ/c Trang cùng dự (Phòng HCTH chuẩn bị chương trình, nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp TTKN.

- Đ/c Tân - GĐ: 13 giờ 30: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tín - PGĐ: 13 giờ 30: Làm việc tại cơ quan.

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm Khuyến nông

Ý kiến bạn đọc