19/06/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc BGĐ TTKN từ ngày 08-12/4/2019
 68
 08/04/2019

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 08/4/2019 - 12/4/2019)

 

 
   

THỨ HAI - NGÀY 08/4/2019:

- Đ/c Tân – GĐ: Đi công tác tại các tỉnh Tây Bắc và dự Hội nghị Câu lạc bộ Khuyến nông đô thị tại TP. Hà Nội đến hết ngày 10/4/2019.

- Đ/c Tín - PGĐ: 08 giờ 00: Họp cơ quan đầu tuần. Mời lãnh đạo các Phòng, kế toán Trưởng, Đ/c Mẫn ĐTN và Đ/c Trang P.HCTH cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN.  

                                13 giờ 30: Làm việc tại cơ quan.

THỨ BA - NGÀY 09/4/2019:

- Đ/c Tín – PGĐ: 07 giờ 30: Đi học lớp thạc sĩ Hệ thống nông nghiệp (Biến đổi khí hậu và nông nghiệp nhiệt đới bền vững). Tại Đại học Cần Thơ.

THỨ - NGÀY 10/4/2019:

- Đ/c Tín – PGĐ: 07 giờ 30: Đi học lớp thạc sĩ Hệ thống nông nghiệp (Biến đổi khí hậu và nông nghiệp nhiệt đới bền vững). Tại Đại học Cần Thơ.

- Ủy quyền lãnh đạo Phòng ĐTHL. 13 giờ 30: Dự sơ kết 03 năm thực hiện dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Hậu Giang và triển khai Kế hoạch năm 2019 (theo lịch Sở). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

THỨ NĂM - NGÀY 11/4/2019:

- Đ/c Tân – GĐ: Đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực IV - Cần Thơ.

- Đ/c Tín – PGĐ: 07 giờ 30: Họp sơ kết công tác Đảng quí I/2019, triển khai Chương trình công tác quí II/2019. Điểm tại phòng họp số 02 Sở.

                                13 giờ 30: Dự Hội nghị BCH Tỉnh đoàn lần thứ VII mở rộng, Sơ kết công tác đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi quí I; Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2019. Điểm tại Hội trưởng Tỉnh đoàn.

- Ủy quyền Đ/c Thắng-TP.HCTH và Đ/c Tứ - TP.CGKT: 13 giờ 30: Họp tổ nghiệp vụ tham mưu thực hiện Đề án phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản chất lượng cao tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2020 (theo lịch Sở). Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

THỨ SÁU - NGÀY 12/4/2019:

- Đ/c Tân – GĐ: Đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực IV - Cần Thơ.

- Đ/c Tín – PGĐ: 07 giờ 30: Họp BCH Công đoàn về việc rà soát chỉ tiêu thi đua năm 2019. Mời thành viên BCH Công đoàn cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN.

                              13 giờ 30: Làm việc với Phòng TTTVDV về việc cập nhật tin bài trên Website. Mời tất cả viên chức Phòng TTTVDV cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN.

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm Khuyến nông

Ý kiến bạn đọc