27/05/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc BGĐ TTKN từ ngày 03-07/12/2018
 99
 04/12/2018

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 03/12/2018 - 07/12/2018)

 

 
   

 

THỨ HAI - NGÀY 03/12/2018:

- 7 giờ 00: Tất cả viên chức: Chào cờ đầu tháng 12.

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín – PGĐ: 8 giờ 00: Làm việc với lãnh đạo Phòng HCTH (Đ/c Ngoan, Đ/c Thắng) và Phòng Tổ chức cán bộ Sở. Mời Lãnh đạo các phòng và đ/c Mẫn ĐTN cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN.

- Đ/c Tân – GĐ: 13 giờ 30: Đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực IV - Cần Thơ (đến hết ngày 07/12/2018).

- Đ/c Tín – PGĐ: 9 giờ 30: Dự họp về công tác chuẩn bị Diễn đàn kinh tế xanh 2018 – Hậu Giang xây dựng chuỗi giá trị nông sản trên nền tảng logictics (theo lịch Sở). Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- Đ/c Tín – PGĐ và Đ/c Thắng P. Bí thư CB: 13 giờ 30: Họp chi bộ tháng 12. Tất cả đảng viên cùng dự. Điểm tại Phòng họp TTKN.

THỨ BA - NGÀY 04/12/2018:

- Đ/c Tín – PGĐ: 8 giờ 00: Dự học lớp thạc sĩ Hệ thống nông nghiệp (Biến đổi khí hậu và nông nghiệp nhiệt đới bền vững). Tại Đại học Cần Thơ.

+ 13 giờ 30: Làm việc cơ quan.

THỨ - NGÀY 05/12/2018:

- Đ/c Tín – PGĐ: 8 giờ 00: Dự học lớp thạc sĩ Hệ thống nông nghiệp (Biến đổi khí hậu và nông nghiệp nhiệt đới bền vững). Tại Đại học Cần Thơ.

+ 13 giờ 30: Làm việc cơ quan.

THỨ NĂM - NGÀY 06/12/2018:

- Đ/c Tín – PGĐ: 8 giờ 00: Dự họp báo cáo công tác chuẩn bị Diễn đàn Kinh tế xanh 2018 – Hậu Giang. Mời Đ/c Khoa TP, Đ/c Thống PTP PTTTVDV cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN.

- Ủy quyền Đ/c Thắng - TP HCTH và Tứ - TP CGKT: Tham dự diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp và Hội nghị Câu lạc bộ Khuyến nông đô thị, 2 ngày 06-07/12/2018, tại tỉnh Bình Phước. Mời thành phần đoàn cùng dự. Phương tiện xe cơ quan.

THỨ SÁU - NGÀY 07/12/2018:

- Đ/c Tín – PGĐ: 7 giờ 30: Dự họp tổ chức Ngày Pháp luật tháng 12. Phòng HCTH chuẩn bị nội dung. Mời tất cả viên chức cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN.

+ 13 giờ 30: Làm việc cơ quan.

 

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc