27/02/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Trang văn nghệ
Thơ: Nông nghiệp và Khuyến nông
 1002
 01/08/2017

Tôi viết vài vần chuyện khuyến nông

Giúp dân sản xuất chuyện ruộng, đồng

Cùng dân chăm sóc vườn cây trái

Bảo vệ hoa màu được tốt xanh

Chăn nuôi phát triển an toàn bệnh

Xây dựng nông thôn mãi đẹp giàu

Cập nhật thông tin sản xuất mới

Thực hiện chuyển giao, phải rõ ràng

Xây dựng mô hình chất lượng cao

Môi trường sản xuất luôn trong sạch

Nông sản tạo ra đẹp, an toàn

Mô hình khép kín đem hiệu quả

Mang sự ấm, no đến mọi nhà

Cùng dân, xây dựng nông thôn mới

Đồng hành nông nghiệp có khuyến nông.

Trần Minh Lan
Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh

Ý kiến bạn đọc