27/11/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Tình hình dịch hại và khuyến cáo mới
Thực hiện an toàn sinh học - Kiểm soát dịch tả heo Châu Phi
 389
 16/08/2019
Chung tay chủ động kiểm soát dịch tả heo Châu Phi

Chung tay chủ động kiểm soát dịch tả heo Châu Phi

Hướng dẫn các biện pháp thực hiện an toàn sinh học trong kiểm soát dịch tả heo Châu Phi

(Xem file đính kèm)

Theo C.P. Viet Nam Corporation

Ý kiến bạn đọc