14/06/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Tình hình dịch hại và khuyến cáo mới
Triển khai công văn 2827 của Bộ Nông nghiệp về việc phòng chống sâu keo mùa thu
 726
 17/05/2019
ảnh. Sâu keo mùa thu

ảnh. Sâu keo mùa thu

Ngày 24/4/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành công văn số 2827/BNN-BVTV về việc phòng chống sâu keo mùa thu

Để tổ chức phòng trừ kịp thời và hiệu quả loài sâu hại này, Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực  trung ương và các cơ quan, đơn vị trực thuộc một số nội dung sau:

1. Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực huộc trung ương

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành về trồng trọt và bảo vệ thực vật ở địa phương tổ chức điều tra sự phân bố, mật độ, tỷ lệ gây hại của sâu keo mùa thu trên ngô và các cây trồng khác, báo cáo về Cục bảo vệ thực vật trước ngày 10/5/2019 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT. Đồng thời, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu keo mùa thu theo hướng dẫn của Cục Bảo vệ thực vật

.-Tổ chức thông tin, tuyên truyền về sâu keo mùa thu cho cán bộ ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật, khuyến nông và nông dân trên địa bàn quản lí. Điều tra, phát hiện các giống ngô có khả năng kháng, chống chịu sâu keo mùa thu để hướng dẫn nông dân thay thế các giống ngô bị nhiễm nặng.

2. Đối với các cơ quan trực thuộc Bộ:

a. Cục Bảo vệ thực vật:

-  Ban hành các tài liệu, quy trình phòng chống sâu keo mùa thu; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nhận biết và biện pháp phòng trừ sâu keo mùa thu cho cán bộ trong các cơ quan chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, khuyến nông từ trung ương đến địa phương và nông dân

-  Hướng dẫn hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật tạm thời sử dụng phòng trừ sâu keo mùa thu

 - Khuyến cáo doanh nghiệp đăng ký các sản phẩm phòng trừ sâu keo mùa thu (thuốc bảo vệ thực vật, bẫy bả, bẫy pheromone...), ưu tiên các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học.

b.Cục Trồng trọt

- Phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương biện pháp canh tác, chăm sóc, bố trí mùa vụ để hạn chế tác hại của sâu keo mùa thu

- Đặt hàng nghiên cứu giống kháng, chống chịu sâu keo mùa thu để đưa vào sản xuất

c. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

- Phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật tổ chức thông tin, tuyên truyền; soạn thảo, in ấn và phát hành tài liệu phòng chống sâu keo mùa thu

- Xây dựng các mô hình quản lí dịch hại tổng hợp sâu keo mùa thu ở địa phương

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ trong hệ thống khuyến nông ở địa phương.

Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các các địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ khẩn trương thực hiện các nội dung trên.

Trước tình hình sâu keo mua thu xâm nhập vào nước ta, Cục Bảo vệ thực vật đã có công văn ban hành quy trình kỹ thuật phòng, chống sau keo mùa thu số: 1064/BVTV-TV ngày 03/5/2019 và công văn số: 1066/BVTV-QLT ngày 03/5/2019 về việc sử dụng tạm thời thuốc phòng trừ sâu keo mùa thu (có phụ lục kèm theo)

Đây là loài sâu hại mới chưa phát hiện tại Việt Nam nhưng được cảnh báo có khả năng phát tán vào Việt Nam và gây hại nghiêm trọng nếu không có biện pháp phòng chống kịp thời.

Vòng đời được hoàn thành trong khoảng 30 ngày vào mùa hè, nhưng 60 ngày vào mùa xuân và mùa thu và 80 - 90 ngày trong mùa đông. Số lượng thế hệ xảy ra trong một khu vực thay đổi theo sự xuất hiện của những con trưởng thành phân tán. Loài này không có khả năng gây bệnh trên cây trồng.

 Các loại thuốc bảo vệ thực vật được cục Bảo vệ thực vật cho sử dụng tạm thời phòng trừ sâu keo mùa thu trong thời gian tối đa là 31/12/2019. Cục Bảo vệ thực vật sẽ khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký thuốc để phòng trừ sâu keo mùa thu vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

Lê Thị Kiều Phương
Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc