06/12/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang hướng dẫn việc tiêu thụ hàng hóa nông sản trong tình hình Covid – 19 (Công văn số 1420/SNNPTNT-VP)
 340
 18/08/2021
Ngày 16/8/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang phát hành công văn số 1420/SNNPTNT-VP, gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan Báo, Đài trong tỉnh về việc hướng dẫn việc tiêu thụ hàng hóa nông sản trong tình hình Covid – 19, nội dung công văn như sau:

       Căn cứ công văn số 1532/UBND-NCTH ngày 15 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

       Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc tiêu thụ hàng hóa nông sản trong tình hình Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau: 

1. Đối với địa bàn đã thiết lập “vùng xanh”

       - Tất cả người dân tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp phải thực hiện nghiêm quy định 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn – Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

       - Về thu hoạch, bốc xếp và vận chuyển hàng hóa nông sản: phải thành lập các Tổ, Đội ngay trong “vùng xanh”:

       + Tổ hỗ trợ sản xuất với thành viên là người dân “vùng xanh” để hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất nông nghiệp; 

       + Tổ Thu hoạch, Bốc xếp vận chuyển hàng hóa để hỗ trợ việc thu hoạch, bốc xếp nông sản cho người dân;

       + Tổ Giám sát để hướng dẫn giám sát người thu mua nông sản trong “vùng xanh”;

       - Về máy móc, phương tiện thu hoạch: Ưu tiên các máy móc thiết bị thu hoạch trong “vùng xanh” thực hiện thu hoạch nông sản trong “vùng xanh”, không đưa các máy móc thiết bị thu hoạch từ vùng khác vào “vùng xanh”. 

       - Về việc thu mua nông sản trong “vùng xanh”: việc giao nhận hàng hóa nông sản giữa nông dân và thương lái thu mua nông sản được thực hiện tại các điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hóa thiết yếu theo công văn cố 1225/SGTVT-VP  ngày 11/8/2021 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang. Việc vận chuyển nông sản ra chốt do các đội tình nguyện và người dân trong “vùng xanh” vận chuyển ra điểm tập kết.

       * Các trường hợp đặc biệt được vào “vùng xanh” để thu hoạch, thu mua nông sản: 

       - Khi trong vùng xanh không có hoặc không đủ máy móc, thiết bị thu hoạch thì được huy động từ vùng khác đến, ưu tiên các máy móc, thiết bị từ các “vùng xanh” khác trong tỉnh đến thu hoạch.

       - Đối với hàng hóa có khối lượng lớn không thể áp dụng giao nhận tại các điểm tập kết, trung chuyển, các địa phương có thể xem xét, cho phép các phương tiện và tài xế vào trong “vùng xanh” để thu mua nông sản nhưng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

       + Phải có giấy xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 không quá 72 giờ kể từ thời điểm xét nghiệm; 

       + Phải có giấy cam kết lộ trình đi đến, thời gian lưu trú cụ thể (đính kèm mẫu cam kết) được chủ doanh nghiệp hoặc xã/phường/thị trấn nơi đơn vị thu mua đăng ký hoạt động kinh doanh; 

       + Phải thông báo đến Ban Chỉ đạo phòng chống Covid cấp xã điểm thu mua nông sản trước 60 phút, Ban Chỉ đạo phải cử người hướng dẫn giám sát việc thu mua; các phương tiện vận chuyển vào “vùng xanh” phải được khử khuẩn tại chốt tự quản bảo vệ “vùng xanh”; 

       + Phải thực hiện nghiêm quy định 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn – Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế);

       + Trong khi thu mua, bốc dở nông sản lên phương tiện, lái xe, lái ghe, tàu phải ở trong cabin, lực lượng bốc xếp địa phương sẽ hỗ trợ bốc xếp nông sản lên phương tiện vận chuyển;

       + Tài xế và phương tiện chỉ được phép vào “vùng xanh” bốc xếp hàng hóa tại điểm tập kết đã sẵn sang.

       + Khi nhận hàng hóa nông sản xong, người và phương tiện phải di chuyển ngay ra khỏi vùng xanh; 

       + Việc thanh toán phải giữ khoảng cách an toàn và được phun, xịt khử khuẩn tiền/giấy tờ, tài liệu trước khi giao nhận trong vùng xanh.

2. Đối với các địa bàn chưa thiết lập “vùng xanh”:

       Doanh nghiệp, thương lái, chủ phương tiện thu hoạch, thu mua được vào thu hoạch thu mua  nông sản nhưng phải đảm báo các điều kiện sau: 

       - Chủ máy thu hoạch, tài xế, tài công, lơ xe, nhân công bốc dỡ nông sản (sau đây được gọi là người thu hoạch); chủ doanh nghiệp thu mua, người chủ phương tiện thu mua, người thu mua, tài xế, lơ xe, người đi trên phương tiện, nhân công bốc dỡ hàng hóa (sau đây được gọi là người thu mua) vào nơi thu hoạch, thu mua (nơi đến) phải có giấy kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-COV-2 không quá 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm, kể cả khi có Giấy xác nhận đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng covid-19; người thu hoạch, thu mua phải đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch và không được đi nơi khác ngoài khu vực  thu mua nông sản đã đăng ký nơi đến.

       - Trường hợp không có giấy xét nghiệm kết quả âm tính với virus SARSCOV-2 trong 72 giờ, người thu hoạch, thu mua không được vượt qua chốt kiểm soát để đi đến nơi thu mua mà phải liên hệ với các chốt kiểm soát hoặc cơ quan y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế, xét nghiệm SARS-COV-2 (cá nhân tự trả phí).

       - Phải có giấy cam kết lộ trình đi đến, thời gian lưu trú cụ thể (đính kèm mẫu cam kết) được chủ doanh nghiệp hoặc xã/phường/thị trấn nơi đơn vị thu mua đăng ký hoạt động kinh doanh.

       - Trong quá trình thu hoạch, thu mua, tất cả mọi người tham gia phải đảm bảo quy định 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế), và luôn chú ý đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trên 2m giữa người với người. 

       - Các phương tiện thu hoạch, thu mua trước khi vào điểm thu mua, thu hoạch phải được thực hiện sát khuẩn phương tiện.

       - Chủ động liên hệ nơi đến (chủ trang trại, gia trại, chủ ruộng) bố trí, sắp xếp nơi tập kết hàng hóa xa nơi ở nhất có thể để hạn chế tiếp xúc và lây lan mầm bệnh.

       - Di chuyển ngay khi thu mua, bốc dỡ xong hàng hóa.

       - Đối với việc thu hoạch, thu mua dài ngày, Chủ doanh nghiệp thu mua phải đảm bảo “3 tại chỗ” cho người thu mua trong suốt quá trình thu mua nông sản tại khu vực đã dăng ký.

       Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ với Sở Nông nghiệp và PTNT (ĐT: 0903.644.013 gặp Đ/c Dương Hải Lâm, Chánh Văn phòng Sở) để được hướng dẫn, phối hợp thực hiện./.

       (Nội dung công văn được Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Trần Chí Hùng ký và phát hành ngày 16/8/2021).

 

       Tải nội dung công văn: Văn bản hương dẫn

       Tải mẫu cam kết kèm theo công văn:  Mẫu cam kết

 

Bành Đức Tín
TTKN&DVNN Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc