30/01/2023
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
Thị xã Long Mỹ: Hội thảo nhân rộng mô hình nuôi cá trên ruộng lúa
 168
 18/11/2022
Hình: Nông dân tham dự hội thảo

Hình: Nông dân tham dự hội thảo

Ngày 09/11/2022, Trạm Khuyến nông thị xã Long Mỹ phối hợp Phòng Thông tin, tư vấn và dịch vụ tổ chức hội thảo nhân rộng mô hình Nuôi cá trên ruộng lúa tại nhà ông Hồ Ngọc Bình - ấp 7, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ.

Hiện nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ, nông dân không làm lúa vụ 3 mà chuyển sang nuôi cá trên ruộng. Theo thống kê đến cuối tháng 10 năm 2022, diện tích nuôi thủy sản lũy ước thực hiện khoảng 958 ha, trong đó diện tích ao là 435 ha và diện tích nuôi cá ruộng là 523 ha. Vì vậy, việc xây dựng mô hình nuôi cá trên ruộng lúa đã giúp người dân mạnh dạn chuyển đổi hình thức canh tác lúa 3 vụ trong điều kiện thời tiết bất lợi, mô hình nuôi cá trên ruộng lúa hiện nay được xem là hướng làm ăn mới hiệu quả, tăng thu nhập đáng kể cho nông dân. Ngoài ra còn giúp cho việc giảm sâu bệnh hại lúa, giảm lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho vụ sản xuất lúa tiếp theo.

Nhằm giúp nông dân ở các địa phương trong tỉnh trao đổi, học tập kinh nghiệm trong nhân rộng mô hình Khuyến nông hiệu quả phục vụ phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Phổ biến quy trình sản xuất, tiến bộ kỹ thuật, mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực nông nghiệp và hoạt động khuyến nông đến bà con nông dân kịp thời hiệu quả. Từ đó định hướng nhân rộng các mô hình hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh trong thời gian tới. Hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn theo nhu cầu thị trường, khắc phục dần tình trạng manh mún, nhỏ lẻ; nâng cao nhận thức và hành động của người nông dân về sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, hiện đại và thông minh. Trạm Khuyến nông thị xã Long Mỹ phối hợp Phòng Thông tin, tư vấn và dịch vụ tổ chức hội thảo nhân rộng mô hình Nuôi cá trên ruộng lúa tại nhà ông Hồ Ngọc Bình - ấp 7, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ. Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Trí Mẫn đại diện TTKN&DVNN, ông Huỳnh Tuấn Anh, phó trưởng trạm - trạm khuyến nông Tx. Long Mỹ cùng với sự tham dự của hơn 20 bà con nông dân.

Tại hội thảo, nông dân đã được nghe thông qua báo cáo đánh giá công tác xây dựng và nhân rộng mô hình nông nghiệp trên địa bàn thị xã, đồng thời tham gia trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện mô hình nuôi cá trên ruộng lúa. Nuôi cá trên ruộng lúa trong mùa nước nổi giúp người dân mang lại thu nhập khá cao, bởi vì không cần đầu tư cho thức ăn, chủ yếu tận dụng được lúa chét, rong tảo, sinh vật phù du có sẵn trên ruộng.

Qua báo cáo đánh giá của đại diện trạm Khuyến nông hầu hết người dân đều đồng tình và đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục xây dựng và hỗ trợ người dân nhiều mô hình mới, có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp đồng thời hỗ trợ tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để người dân áp dụng hiệu quả trong sản xuất.

Thông qua hội thảo, nhằm tạo điều kiện cho nông dân trên địa bàn thị xã trao đổi, học tập kinh nghiệm trong nhân rộng mô hình hiệu quả phục vụ phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Phổ biến quy trình sản xuất, tiến bộ kỹ thuật, mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực nông nghiệp và hoạt động khuyến nông đến bà con nông dân kịp thời hiệu quả. 

Huỳnh Thị Hồng Quyên
Trạm Khuyến nông thị xã Long Mỹ

Ý kiến bạn đọc