26/11/2022
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
Huyện Vị Thủy: ra mắt Tổ Khuyến nông cộng đồng xã Vị Thủy
 137
 26/09/2022
Ảnh: Tổ khuyến nông cộng đồng xã Vị Thuỷ nhận Quyết định và ra mắt

Ảnh: Tổ khuyến nông cộng đồng xã Vị Thuỷ nhận Quyết định và ra mắt

Thực hiện tiêu chí số 13, mục 13.5 phụ lục số 01 Quyết định số: 865/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025 và Căn cứ Hướng dẫn số 02/HD-SNNPTNT ngày 20/7/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang về việc hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/ xã nông thôn mới nâng cao/ xã nông thôn mới kiểu mẫu và huyện nông thôn mới/ huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

Để góp phần hình thành và phát triển các Hợp tác xã sản xuất theo định hướng thị trường, tạo vùng nguyên liệu về trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản..., đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, từng bước ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hướng đến mục tiêu giải quyết việc làm, giảm nghèo, ổn định và cải thiện đời sống, xây dựng nông thôn mới và phát triển cộng đồng, đồng thời đào tạo được đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn để triển khai các hoạt động nông nghiệp và Khuyến nông ở địa phương đặc biệt là đưa xã Vị Thuỷ đạt tiêu chí 13, xã nông thôn mới năm 2022. Ngày 23/9/2022, UBND xã Vị Thuỷ tổ chức buổi lễ ra mắt Tổ Khuyến nông cộng đồng xã Vị Thuỷ.

Đến dự Lễ ra mắt về phí tỉnh có ông Đặng Văn Công - Trưởng phòng Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, cấp huyện ông Nguyễn Chí Trung - Phó Trưởng phòng nông nghiệp huyện Vị Thuỷ, ông Tống Bửu Sơn- Viên chức Trạm Khuyến nông Vị Thuỷ, ông Phan Văn Bình  - trưởng Trạm  Trồng trọt và BVTV Vị Thuỷ, ông Nguyễn Trường Giang - Phó trưởng Trạm Chăn nuôi thú y và Thuỷ sản Vị Thuỷ, về phía xã ông Nguyễn Văn Kính - chủ tịch UBND xã, đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể xã và thành viên tổ khuyến nông cộng đồng xã Vị Thuỷ.

Tại buổi lễ ra mắt đã thông qua quyết định thành lập Tổ Khuyến nông cộng đồng, quy chế hoạt động của tổ, quyết định phân công nhiệm vụ và dự thảo kế hoạch hoạt động của Tổ trong thời gian tới.

 Tổ Khuyến nông cộng đồng được thành lập, với mục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp và ứng dụng  công nghệ số, tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp hiệu quả và bền vững. Dịch vụ giống, vật tư, thiết bị nông nghiệp, bảo vệ thực vật, thú y,...; Tư vấn chính sách và pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn, thành lập và phát triển Hợp tác xã, Tổ hợp tác nông nghiệp, tư vấn xây dựng Điều lệ, xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh, quy trình tổ chức quản lý, liên kết sản xuất, hợp tác, kết nối thị trường; Tư vấn, dịch vụ tổ chức quản lý sản xuất, chuyển đổi số, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm; Tham gia Chương trình xây dựng NTM, chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, bảo tồn và phát triển các ngành nghề, nghề truyền thống; Tư vấn liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản; Tham gia phát triển du lịch nông thôn gắn với nông nghiệp sinh thái, bảo tồn các giá trị văn hoá nông thôn.

Tại buổi lễ ông Nguyễn Chí Trung - Phó Trưởng phòng nông nghiệp huyện Vị Thuỷ gửi lời chúc mừng đến Đảng ủy, UBND xã đã Tổ chức thành lập Tổ Khuyến nông cộng đồng và phát biểu cần phát huy hết vai trò trách nhiệm của từng thành viên trong tổ, cần phân công giao việc cụ thể, đoàn kết nội bộ, phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động, nhất là những hoạt động phát triển mô hình xây dựng vùng nguyên liệu của địa phương và kết nối thị trường.

Tổ Khuyến nông cộng đồng xã Vị Thuỷ không chỉ là mục tiêu xã hoàn thành chỉ tiêu nông thôn mới mà đây là nền tảng để tăng cường phát huy hiệu quả hoạt động khuyến nông địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn và người dân từng bước xây dựng được vùng nguyên liệu lớn trong tương lai gắn với thị trường bền vững.

Về phía ngành nông nghiệp huyện sẽ tạo mọi điều kiện và giúp đở để Tổ hoạt động hiệu quả nhất.

Phát biểu tại buổi lễ Ông Đặng Văn Công - Trưởng phòng Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi phát biểu tại buổi lễ ra mắt Tổ Khuyến nông cộng đồng: Tổ khuyến nông cộng đồng được thành lập dựa trên nguyên tắc tự nguyện và hợp tác là chính, thành viên tổ cần nhiệt tình tham gia đặc biệt là Tổ trưởng phải năng nổ phối hợp tốt với các thành viên trong tổ, thành phần tổ có sự tham gia của Hợp tác xã, doanh nghiệp do đó cần phát huy tốt trong liên kết tiêu thụ sản phẩm. Hướng tới mỗi huyện đều có Tổ giúp việc hướng dẫn các Tổ Khuyến nông cộng đồng của các xã thuộc huyện và việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các Tổ Khuyến nông cộng đồng cũng sẽ do Tổ giúp việc này thực hiện, Ông cũng gửi lời chúc mừng đến Đảng ủy, UBND xã đã Tổ chức thành lập Tổ Khuyến nông cộng đồng và mong rằng Tổ sẽ phát huy hết khả năng để Tổ hoạt động có hiệu quả và xây dựng được vùng nguyên liệu bền vững.

Ông Nguyễn Văn Kính - Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu: Tổ Khuyến nông cộng đồng là tổ chức có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế trên địa bàn xã, hoạt động Tổ Khuyến nông cộng đồng thành công sẽ làm cho người nông dân thoát khỏi hình thức kinh tế hộ gia đình, làm ăn nhỏ lẻ... Thiếu liên kết không còn phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường và để người dân tham gia xây dựng chuỗi giá trị sản xuất hiệu quả.

 Để Tổ Khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững thì hoạt động Tổ Khuyến nông cộng đồng phải thực hiện đúng nguyên tắc là tự nguyện, bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi, đồng thời phải xây dựng kế hoạch cụ thể bám sát vào tình hình thực tế của địa phương. Các đồng chí là Tổ trưởng, Tổ phó phải ra sức học tập nâng cao trình độ đồng thời bám sát vào sự chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương để tham mưu tốt cho UBND xã đề ra giải pháp hiệu quả; đối với thành viên Tổ Khuyến nông cộng đồng phải đặc nhiệm vụ của Tổ Khuyến nông cộng đồng là của mình, do mình và vì mình, đoàn kết thống nhất nội bộ cùng nhau thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra, đưa hoạt động Tổ Khuyến nông cộng đồng ngày càng phát triển bền vững, góp phần xây dựng quê hương Vị Thủy giàu đẹp.

Kết thúc buổi lễ ông Lê Vũ Phương - tổ phó tổ Khuyến nông cộng đồng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, huyện và của lãnh đạo UBND xã. Do vừa mới thành lập nên chắc chắn sẽ còn nhiều bở ngỡ trong quá trình hoạt động; chúng tôi rất mong được sự hỗ trợ của các ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện, xã và đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình của thành viên Tổ Khuyến nông cộng đồng, để giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ.         

Hình ảnh khác của buổi lễ ra mắt tổ KNCĐ xã Vị Thủy

Ảnh: Ông Nguyễn Chí Trung - Phó trưởng Phòng NN & PTNT huyện phát biểu tại buổi lễ

Ảnh: Ông Đặng Văn Công - Trưởng phòng Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi phát biểu tại buổi lễ

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Kính – Chủ tịch UBND xã phát biểu tại buổi lễ

Trần Trí Hiếu - VCKT xã Vị Thủy huyện Vị Thủy

Ý kiến bạn đọc