30/09/2022
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
Liên kết với Công ty bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân
 176
 10/08/2022
Hình. Công ty trao đổi với bà con nông dân bao tiêu sản phẩm

Hình. Công ty trao đổi với bà con nông dân bao tiêu sản phẩm

Ngày 03 /8/2022, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang phối hợp với Công ty TNHH Ba Sương địa chỉ tại Phường Bình Thạnh, Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cùng trao đổi để bao tiêu sản phẩm với 25 nông dân trên địa bàn xã, phường của Thị xã Long Mỹ tham dự.

Nội dung trao đổi với bà con nông dân trồng các loại cây như: cây sachi, cây bắp (thu trái non), cây tắc (hạnh), cây gấc. Khi có trái Công ty sẽ thu mua toàn bộ sản phẩm trái cho bà con đảm bảo có lợi nhuận.

Đại diện Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang yêu cầu qua cuộc trao đổi với Công ty, bà con nông dân có nhu cầu hợp tác bao tiêu các cây trồng trên đăng ký gửi về Trạm Khuyến nông Thị xã Long Mỹ để tổng hợp sẽ thực hiện trong thời gian tới.

Hình trái sachi

Hình. Trái và hạt sachi

 

 

Hình cây sachi

Hình. Cây sachi

Lê Châu Tứ
Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp

Ý kiến bạn đọc