04/08/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
Châu Thành: Tổ chức giao vật tư, phân bón cho nông dân thực hiện mô hình
 225
 19/09/2019
Hình: Giao vật tư, phân bón hỗ trợ mô hình chanh không hạt

Hình: Giao vật tư, phân bón hỗ trợ mô hình chanh không hạt

Từ ngày 9 - 12/9/2019, Trạm Khuyến nông Châu Thành tổ chức giao vật tư, phân bón cho nông dân thực hiện mô hình thuộc dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chanh không hạt theo hướng sinh thái gắn với chuỗi giá trị”.

Dự án "Xây dựng mô hình sản xuất chanh không hạt theo hướng sinh thái gắn với chuỗi giá trị" được Trung tâm khuyến nông tỉnh Hậu Giang triển khai năm 2019 với diện tích 10 ha/12 hộ tham gia, tập trung tại xã Đông Phước A và xã Đông Thạnh. Thông qua mô hình của dự án đã hỗ trợ cho bà con nông dân trồng chanh không hạt có độ tuổi cây đang cho trái với số lượng phân hữu cơ vi sinh 3 tấn/ ha, phân lân nung chảy Ninh Bình 600 kg/ha và cây giống hoa sao nhái 1000 cây/ha. Ngoài ra còn chọn được 5 hộ trong 12 hộ thực hiện mô hình có đủ điều kiện ao nuôi thủy sản để hộ trợ thêm 10.000 con cá giống tai tượng để nuôi kết hợp tận dụng khai thác hết diện tích ao vườn. Tất cả vật tư, phân bón, cây hoa, con giống đều được dự án hỗ trợ 50% và còn lại 50% do bà con nông dân đối ứng để đạt 100% theo tiêu chí mô hình.

Ảnh:  Giao phân hữu cơ vì sinh cho hộ ông Phạm Văn Trung, ấp Phước Thạnh, xã Đông Thạnh

Ảnh: Giao phân hữu cơ vì sinh cho hộ anh Nguyễn Thanh Thế, ấp Phú Quới, xã Đông Thạnh

Mục tiêu của mô hình dự án nhằm giúp người nông dân trồng chanh không hạt theo hướng sinh thái an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chuỗi giá trị bền vững. Dự kiến hiệu quả kinh tế cao hơn 10% so với ngoài mô hình, tạo đầu ra ổn định, có công ty bao tiêu sản phẩm và là điểm để người nông dân trong tỉnh học tập nhân rộng, ...

Mô hình này được trạm Khuyến nông huyện Châu Thành phối hợp công tuy The Fruit Republic cùng với chính quyền địa phương của 2 xã Đông Phước A và Đông Thạnh tổ chức họp nông dân triển khai và cho đăng ký. Sau đó tiến hành thẩm định chọn hộ tiêu biểu có đủ điều kiện theo tiêu chí dự án đặt ra, tiến hành tổ chức tập huấn kỹ thuật, chuyển vật tư hỗ trợ đồng thời phân công cán bộ kỹ thuật thường  xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc theo dõi để người dân thực hiện tốt những việc cần làm theo đúng quy trình kỹ thuật, nhằm góp phần đạt được đúng theo mục tiêu, yêu cầu đặt ra của dự án.

Thông qua mô hình của dự án đã hỗ trợ 50% vật tư phân bón và tập huấn kỹ thuật hướng dẫn cho người nông dân, qua đó người nông dân rất phấn khởi vui mừng và mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để sản xuất ra sản phẩm an toàn, giảm tối đa việc sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, góp phần sản nông nghiệp bền vững, thân thiện môi trường, nâng cao chuỗi giá trị và đầu ra được bao tiêu ổn định, tăng thêm hiệu quả kinh tế trên đơn vị diên tích.

 

Lâm Thuận
Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành

Ý kiến bạn đọc