27/05/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
Huyện Vị Thủy: Hỗ trợ dụng cụ sạ hàng cho nông dân gieo sạ lúa vụ Đông Xuân 2018-2019
 213
 05/12/2018
Ảnh: Cấp phát dụng cụ sạ hàng cho bà con nông dân xã Vị Thắng

Ảnh: Cấp phát dụng cụ sạ hàng cho bà con nông dân xã Vị Thắng

Vụ Đông xuân 2018 - 2019 này, nông dân trồng lúa xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy được hỗ trợ 109 dụng cụ sạ hàng, với giá khoảng 1.050.000 đồng/dụng cụ, trong đó, huyện hỗ trợ 50%, phần còn lại hộ dân đối ứng .

Ngày 04/12/2018, tại Ủy ban nhân xã Vị Thắng, huyện Vị Thuỷ, Trạm Khuyến nông Vị Thủy phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vị Thủy tổ chức cấp phát 109 dụng cụ sạ hàng cho nông dân để gieo sạ vụ lúa Đông Xuân 2018-2019.

Từ nguồn kinh phí của huyện, Phòng nông nghiệp và PTNT Vị Thủy xây dựng dự án "Hỗ trợ phát triển sản xuất ngành nghề nông thôn". Trong đó, trạm khuyến nông huyện Vị Thủy là đơn vị triển khai thực hiện. Đối tượng được nhận hỗ trợ là nông dân canh tác lúa thuộc các câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã hiện có trên địa bàn xã.

Sử dụng dụng cụ sạ hàng để gieo sạ lúa giúp bà con nông dân giảm được lượng giống gieo sạ, ít tốn phân bón, hạn chế được sâu bệnh hại, nhẹ công chăm sóc, lúa ít đổ ngã hơn, cho năng suất cao. Đồng thời cho lợi nhuận sau thu hoạch cao hơn hẳn so với sạ lan bằng tay trước đây.

Tin tưởng rằng, qua đợt hỗ trợ dụng cụ sạ hàng cho nông dân là giải pháp tốt nhất để bà con nông dân áp dụng các các quy trình kỹ thuật vào sản xuất lúa như: 3 giảm 3 tăng ( 3G3T), 1 phải 5 giảm ( 1P5G) của vùng Dự án ( VnSAT).  Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào trong sản xuất lúa. Nhằm từng bước giúp bà con nông dân giảm giá thành sản xuất lúa, nâng cao hiệu quả, tạo ra gạo sản phẩm sạch cung cấp cho người tiêu dùng.

Một số hình ảnh khác

Ảnh: Nông dân kiểm tra lại dụng cụ sạ hàng trước khi nhận

Hồ Trí Cường
CBKN xã Vị Thắng

Ý kiến bạn đọc