26/09/2023
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
TTKN&DVNN: tổ chức tổng kết Mô hình ứng dụng máy cấy trong sản xuất lúa chất lượng
 174
 02/06/2023
Nông dân tập trung nghe Tổ triển khai mô hình báo cáo kết quả

Nông dân tập trung nghe Tổ triển khai mô hình báo cáo kết quả

Ngày 17/5/2023, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang phối hợp Trạm Khuyến nông Thị xã Long Mỹ và Hội Nông dân Phường Vĩnh Tường tổ chức tổng kết Mô hình ứng dụng máy cấy trong sản xuất lúa chất lượng tại Hợp tác xã nông nghiệp Bình Hiếu, Phường Vĩnh Tường.

Vụ Đông Xuân năm 2022 – 2023, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang triển khai thực hiện Mô hình ứng dụng máy cấy trong sản xuất lúa chất lượng tại Hợp tác xã nông nghiệp Bình Hiếu, Phường Vĩnh Tường quy mô 50ha với 22 hộ tham gia. Trong đó, đã cấp vật tư gồm: 03 máy cấy đi bộ 06 hàng, 2,5 tấn lúa giống nguyên chủng, 15 tấn phân lân và 2.000 gói thuốc trừ sâu sinh học, thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước, nông dân đối ứng 50%.

Kết quả đạt được rất khả quan với năng suất lúa cấy 6,86 tấn/ha (năng suất cao hơn ngoài mô hình 100kg/ha); chi phí sản xuất của mô hình thấp hơn ngoài mô hình là 1.795.000đ/ha; lợi nhuận cao hơn 9.335.000đồng/ha; đặc biệt được Công ty giống cây trồng Miền Nam thu mua với giá bán cao hơn thị trường 1.000đ/kg. Ngoài ra, mô hình đã đạt được những mục tiêu ban đầu đặt ra như:

Về kinh tế, hạn chế tình trạng vượt liều lượng sử dụng thuốc và có thể giảm lượng thuốc đến 10% – 15% trên một lần phun xịt trên đơn vị diện tích; Góp phần giảm giá thành, đảm bảo năng suất, tăng lợi nhuận và hiệu quả kinh tế cho nông dân trồng lúa.

Về xã hội: Giải phóng sức lao động cho nông dân canh tác lúa, nông dân có thêm thời gian nhàn rỗi có thể làm thêm các công việc khác tăng thêm thu nhập hoặc nông dân có thời gian nghỉ ngơi cải thiện sức khỏe, tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội tại địa phương do ứng dụng cơ giới hoá vào đồng ruộng.

Về môi trường: hạn chế tối thiểu lượng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật đào thải ra môi trường.

Qua buổi tổng kết, nông dân trong và ngoài mô hình đánh giá rất cao hiệu quả đạt được của mô hình, xu hướng tới các tiêu chuẩn kỹ thuật sạ lúa bằng phương pháp cấy sẽ được bà con nông dân áp dụng mạnh mẽ tại địa phương.

Lê Minh Tân
Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc