27/05/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh

TTKN: Tổ chức họp giao ban khuyến nông tháng 5 năm 2019

Ngày 14/5/2019, Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang tổ chức cuộc họp giao ban khuyến nông tháng 5 năm 2018 do ông Võ Xuân Tân - Giám đốc Trung tâm khuyến nông (TTKN) chủ trì cuộc họp.

 24/05/2019

Châu Thành: Khảo sát vườn chanh không hạt để triển khai mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ

Ngày 16/5/2019, Công ty bao tiêu sản phẩm (Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao STG) phối hợp trạm Khuyến nông huyện Châu Thành khảo sát vườn chanh không hạt, tiến hành lấy mẫu đất, trái chanh phân tích kiểm tra dư lượng hóa chất.

 20/05/2019

Công đoàn cơ sở Trung tâm khuyến nông tỉnh Hậu Giang: Tổ chức trồng cây “Tạo Khuôn viên Xanh”.

Ngày 15/5/2019, Công đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến nông thực hiện Kế hoạch trồng cây “Tạo khuôn viên xanh”, tại Phòng thí nghiệm và kiểm nghiệm giống cây trồng hưởng ứng tháng công nhân năm 2019.

 17/05/2019

Họp dân triển khai dự án “Xây dựng mô hình cánh đồng lớn thâm canh và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa ở phía Nam”

Ngày 04 tháng 5 năm 2019 Trung tâm khuyến nông tỉnh đã có buổi họp dân triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình cánh đồng lớn thâm canh và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa ở phía Nam” từ nguồn kinh phí Khuyến nông Trung ương tại xã Vĩnh Viển A, huyện Long Mỹ.

 17/05/2019

TTKN: Tổ chức Hội đồng thẩm định dự án khuyến nông năm 2019

Trong 02 ngày 09 và 10/5/2019, Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức Hội đồng thẩm định các dự án khuyến nông 2019.

 17/05/2019

Châu Thành: Họp dân triển khai mô hình phục hồi vườn bưởi năm roi

Nhằm tạo điều kiện cho người nông dân phục hồi vườn bưởi năm roi, loại cây đặc sản của vùng, ngày 03/5/2019 phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm Khuyến nông, phối hợp xã Phú Tân tổ chức họp dân triển khai mô hình cải tạo trồng mới diện tích bưởi năm roi.

 09/05/2019

Châu Thành A: Tổ chức đánh giá, phân loại viên chức quí I năm 2019

Nhằm đánh giá năng lực, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của của từng viên chức, ngày 22/4/2019 tại hội trường liên trạm, Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành A tổ chức đánh giá, phân loại viên chức quí I năm 2019.

 28/04/2019

TTKN: Hội nghị Sơ kết hoạt động Khuyến nông quí 1 và đề ra phương hướng hoạt động quí 2 năm 2019

Ngày 18/4/2019, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Khuyến nông trong quí 1 và đề ra phương hướng hoạt động quí 2 năm 2019.

 23/04/2019

Thị xã Long Mỹ: Tổ chức tham quan mô hình trồng đậu bắp xanh có liên kết tiêu thụ sản phẩm

Ngày 16/4/2019, Trạm Khuyến nông thị xã Long Mỹ phối hợp với UBND xã Long Trị tổ chức cho 160 nông dân trên địa bàn thị xã tham quan mô hình trồng đậu bắp xanh gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu tại ấp 8, xã Long Trị.

 20/04/2019

TTKN: Họp bàn kế hoạch phối hợp truy xuất nguồn gốc nông sản (Farm 360)

Ngày 03/4/2019, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Hiệp hội trang trại và Doanh nghiệp Việt Nam về kế hoạch phối hợp thực hiện truy xuất nguồn gốc nông sản (Farm 360).

 12/04/2019