06/12/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động ngành nông nghiệp
Huyện Long Mỹ: Tuyên truyền thành lập hợp tác xã bơm tưới tập trung
 85
 21/10/2021
Buổi tuyên truyền vận động tham gia HTX bơm tưới tập trung

Buổi tuyên truyền vận động tham gia HTX bơm tưới tập trung

Ngày 19/10/2021, tại ấp 2, xã Lương Tâm tổ chức buổi tuyên truyền thành lập Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ bơm tưới tập trung. Ông Lê Việt Trung-  Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang đã đến dự cùng với ông Trần Đức Trung -Phó chủ tịch UBND xã.

Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ bơm tưới tập trung xã Lương Tâm dự kiến có 22 thành viên tham gia góp vốn. Hợp tác xã thực hiện việc cung cấp dịch vụ bơm tưới cho bà con nông dân và xã viên; Liên kết với các doanh nghiệp để bao tiêu, thu mua, tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch; hỗ trợ kỹ thuật trong sản xuất nhằm giúp nông dân làm ra sản phẩm sạch an toàn, đạt năng suất, nâng cao chất lượng, tạo điều kiện cho kinh tế tập thể địa phương ngày càng phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chuỗi giá trị.

Buổi tuyên truyền đã thông qua phương án sản xuất, kinh doanh dự kiến của hợp tác xã và dự kiến bầu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên. Ông Nguyễn Văn Toàn dự kiến bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị - Kiêm Giám đốc Hợp tác xã.

Phát biểu tại buổi tuyên truyền, Ông Trần Đức Trung – Phó chủ tịch UBND xã Lương Tâm, đã trao đổi một số vấn đề mà hợp tác xã cần lưu ý trong quản lý, điều hành. Trong đó, ông nhấn mạnh: Hợp tác xã chú trọng thực hiện có hiệu quả phương án sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền, vận động phát triển thêm thành viên mới, góp phần thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo lộ trình. Đây là hợp tác xã kiểu mới trong xây dựng nông thôn mới, các thành viên tham gia hợp tác xã phải trên tinh thần tự giác. Ông mong muốn địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác xã hoạt động thật hiệu quả, tăng thu nhập, tạo công ăn việc làm ổn định cho bà con, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của hợp tác xã, tạo được thị trường ổn định góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

Phát biểu tiếp thu ý kiến, ông Nguyễn Văn Toàn thành viên Hợp tác xã nông nghiệp bơm tưới tập trung, hứa sẽ nỗ lực lãnh đạo, điều hành hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, mang lại lợi ích cho thành viên, góp phần cùng với chính quyền địa phương trong công tác hỗ trợ thành viên, người dân trong vùng sản xuất tốt hơn, góp phần nâng cao thu nhập cho từng xã viên và bà con nông dân.

Nguyễn Quốc Sang
VCKN xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ

Ý kiến bạn đọc