04/06/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động ngành nông nghiệp
Phụng Hiệp: Triển khai mô hình sản xuất lúa an toàn
 209
 18/10/2019
Ảnh: Ông Phan Thành  Lâm - Phó Trưởng Phòng nông nghiệp huyện phát biểu ý kiến

Ảnh: Ông Phan Thành Lâm - Phó Trưởng Phòng nông nghiệp huyện phát biểu ý kiến

Ngày 17/10/2019, tại ấp Thạnh Mỹ B, xã Bình Thành, Phòng Nông nghiệp phối hợp với Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Phụng Hiệp họp triển khai mô hình “sản xuất lúa an toàn” cho 53 thành viên trong HTX Nông nghiệp Thạnh Mỹ B.

Trong buổi làm việc ông Phan Thành  Lâm - Phó Trưởng Phòng nông nghiệp và PTNT huyện triển khai cho Hợp tác xã về mô hình sản xuất lúa an toàn trong vụ Đông Xuân 2019 - 2020 , đây là một trong những mô hình đột phá của huyện Phụng Hiệp hỗ trợ 50 % giống và 50% phân với 60 ha của hợp tác xã và sẽ tìm Công ty bao tiêu sản phẩm cho thành viên Hợp tác xã với mục đích là làm nền tảng sản xuất lúa theo hướng  an toàn và dần dần tiến đến lúa hữu cơ đáp ứng theo nhu cầu của thị trường ngày nay. Điều kiện để Hợp tác xã tiếp cận mô hình là phải đối ứng 50% giống và 50% phân và gieo sạ với mật độ 100kg giống/ha. Ông Trần Trung Tính – Trưởng trạm Khuyến nông huyện Phụng Hiệp gợi ý cho Hợp tác xã trao đổi về hướng sản xuất sau cho đạt theo yêu cầu. Ngoài ra mô hình đột phá này nhằm giúp nông dân giảm giá thành sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho gia đình.

Cuối buổi làm việc ông  Phan Thành  Lâm - Phó Trưởng Phòng nông nghiệp huyện thống nhất với Hợp tác xã sẽ áp dụng mô hình này trong vụ Đông Xuân 2019 – 2020. Khi bà con trong Hợp tác xã sản xuất đạt theo yêu cầu sau khi lấy mẫu thử nghiệm không còn dư lượng thuốc BVTV và đã có đầu ra cho sản phẩm thì Phòng Nông nghiệp sẽ tiếp tục xin kinh phí để hỗ trợ cho Hợp tác xã các vụ tiếp theo nhằm cung cấp cho thị trường sản phẩm sạch, an toàn và đặc biệt là mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cải thiện đời sống cho người dân.

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Khuyến nông xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp

Ý kiến bạn đọc