18/08/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động ngành nông nghiệp
Thị xã Long Mỹ: Tập huấn triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và hướng dẫn đăng kí sản phẩm OCOP
 107
 19/04/2019
Hình ảnh buổi tập huấn

Hình ảnh buổi tập huấn

Ngày 9 - 10/4/2019, tại Hội trường Trạm Khuyến nông thị xã Long Mỹ, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang đã tổ chức tập huấn triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và hướng dẫn đăng kí sản phẩm OCOP cho 45 học viên là thành viên HTX, THT và DN trên địa bàn thị xã.

Tại buổi tập huấn, các học viên được nghe thạc sĩ Ngô Văn Toại - Trưởng khoa Phát Triển Nông Thôn Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II, triển khai các nội dung như: quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 – 2020; Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về OCOP; Nội dung cơ bản của chương trình OCOP; Cộng đồng và phát triển cộng đồng và một số nội dung liên quan khi lập phiếu đăng ký ý tưởng sản phẩm tham gia chương trình OCOP.

Được biết, nội dung trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện. Với mục tiêu phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân.

Qua hai ngày tập huấn giúp các học viên hiểu và nắm được thông tin về chương trình OCOP, cách đăng kí ý tưởng sản phẩm tham gia chương trình OCOP, từ đó các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn thị xã xem xét, cân nhắc nhằm chọn ra sản phẩm chất lượng, đúng quy trình đăng ký để đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm trong và ngoài nước.

 

 

Bùi Út Mười
Trạm Khuyến Nông Thị xã Long Mỹ

Ý kiến bạn đọc