26/09/2023
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Tài liệu văn bản
Tài liệu kỹ thuật Trông thâm canh bưởi xen ổi
Tài liệu kỹ thuật Trông thâm canh bưởi xen ổi 04/05/2017
Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

Tài liệu kỹ thuật Trông thâm canh bưởi xen ổi:

Trong sản xuất cây có múi nói chung và cây bưởi nói riêng, bệnh vàng lá Greening được xem là một trong những dịch hại gây ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Qua nghiên cứu của các nhà khoa học ở Viện nghiên cứu cây ăn quả miền nam, trồng cây có múi xen ổi có khả năng ngăn ngừa được rầy chổng cánh đến, mà rầy chổng cánh là tác nhân lây truyền của bệnh vàng lá Greening, do đó khi trồng bưởi xen ổi sẽ ngăn ngừa được bệnh này, giúp cho vườn cây phát triển bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế. Mặt khác ổi trồng xen cũng góp phần lấy ngắn nuôi dài, làm tăng thêm hiệu quả kinh tế.

 


Trở về danh mục