26/09/2023
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
 478
 17/04/2023
Ngày 22/12/2022 Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thông tư này quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, bao gồm:

1. Lĩnh vực giám định tư pháp; Quy chuẩn chuyên môn áp dụng cho hoạt động giám định tư pháp; Thời hạn giám định tư pháp.

2. Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc.

3. Quy trình tổ chức thực hiện giám định tư pháp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Điều 3. Lĩnh vực giám định tư pháp

Giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, bao gồm:

1. Giám định tư pháp về trồng trọt và bảo vệ thực vật.

2. Giám định tư pháp về chăn nuôi và thú y.

3. Giám định tư pháp về lâm nghiệp.

4. Giám định tư pháp về diêm nghiệp.

5. Giám định tư pháp về thủy sản.

6. Giám định tư pháp về thủy lợi.

7. Giám định tư pháp về phòng, chống thiên tai.

8. Giám định tư pháp về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối.

9. Giám định tư pháp về ngành, lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

Và một số nội dung khác có liên quan.

(Đính kèm nội dung chi tiết của Thông tư 20/TT-BNNPTNT)

Nguyễn Thị Kiều Tiên
Trung tâm Khuyến nông và DVNN Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc