23/09/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
TTKN: Tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 6 năm 2020
 223
 23/06/2020
Ảnh: Báo cáo viên trình bày văn bản pháp luật tại buổi sinh hoạt

Ảnh: Báo cáo viên trình bày văn bản pháp luật tại buổi sinh hoạt

Ngày 12/6/2020, tại phòng họp Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang, Công đoàn cơ sở phối hợp với Ban Giám đốc TTKN tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 6 năm 2020.

Tham dự và chủ trì buổi sinh hoạt có Ông Bành Đức Tín - Phó Giám đốc TTKN, Chủ tịch công đoàn cơ sở TTKN cùng hơn 20 viên chức tại văn phòng TTKN.

Sinh hoạt tháng này Viên chức dự họp đã được nghe báo cáo viên triển khai các văn bản pháp luật sau: Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang Quy định chính sách khuyến khích đầu tư, chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống  tác hại của rượu, bia; Công văn số 2513/BYT-KCB ngày 07/5/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng  ngày Thế giưới không thuốc lá 31/5/2020; tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025; Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam; Công văn số 937/UBND-NC ngày 11/5/2020 của  UBND tỉnh Hậu Giang về việc tăng cường hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

Bên canh đó Công đoàn cơ sở lồng ghép triền khai một số nội dung của hoạt động công đoàn như: Công văn số 52/ CĐVC ngày 21/5/2020 của Công đoàn viên chức tỉnh về việc thực hiện màu áo đồng phục nhận diện Công đoàn Việt Nam; Công văn số 55/CĐVC ngày 01/6/2020 của Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn lao động tỉnh và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư phát triển Khải Minh (Phúc lợi Agape); Công văn số 57/CĐVC ngày 10/6/2020 của Công đoàn viên chức tỉnh về việc hiến máu tình nguyện...

Trong buổi sinh hoạt này Ông Bành Đức Tín - Phó Giám đốc TTKN, Chủ tịch công đoàn, cũng đã đánh giá tình hình hoạt động công đoàn cơ sở tháng 5 và triển khai một số nội dung hoạt động tháng 6 năm 2020.

Tại buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật các cán bộ, viên chức đưa ra các ý kiến trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan công tác chuyên môn, các quy định mới cần thực hiện và các hoạt động phong trào do Công đoàn phát động.

Thông qua buổi sinh hoạt pháp luật đã góp phần giúp viên chức tiếp cận các văn bản, các qui định mới để áp dụng vào công tác chuyên môn, tuyên truyền phổ biến rộng rãi cho người dân nắm các chính sách, pháp luật của nhà nước. Qua đó giúp cho đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật một cách có hiệu quả.

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc