27/02/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
Chương trình Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2020 - 2025
 369
 19/08/2019

Ngày 24/4/2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Quyết định số 1360/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Chương trình Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2020 - 2025.

Quý vị có thể xem nội dung cụ thể Chương trình Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2020 - 2025 qua file đính kèm.

Trân trọng./.

Võ Xuân Tân
khuyennongvn.gov.vn

Ý kiến bạn đọc