04/08/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
Quyết định 793/QĐ-TTg mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
 754
 04/07/2019
Ảnh: Điểm mới tại Quyết định số 793/QĐ-TTg là quân đội và doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc diện được hỗ trợ (Nguồn nnvn).

Ảnh: Điểm mới tại Quyết định số 793/QĐ-TTg là quân đội và doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc diện được hỗ trợ (Nguồn nnvn).

Ngày 27/6/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Theo Quyết định này, mức hỗ trợ được quy định như sau:

- Đối với người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, cơ sở chăn nuôi có heo buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả heo Châu Phi:

+ Đối với heo con, heo thịt: 25.000đ/kg heo hơi;

+ Đối với heo nái, heo đực đang khai thác: 30.000đ/kg heo hơi.

- Đối với doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa:

+ Đối với heo con, heo thịt: 8.000đ/kg heo hơi;

+ Đối với heo nái, heo đực đang khai thác: 10.000đ/kg heo hơi.

Đặc biệt, mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có).

- Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa và chủ hộ nuôi giữ heo giống cụ, kỵ, ông bà: 500.000đ/con heo.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành và có hiệu lực hết ngày 31/12/2019.

(Đính kèm chi tiết Quyết định 793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi)

Ngô Văn Thống
Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc