15/07/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
 418
 17/05/2019
Ngày 01/4/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ký ban hành Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/03/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Theo đó, Thông tư này bãi bỏ quy định về xây dựng biểu trưng của Chương trình xây dựng nông thôn mới để làm hình ảnh nhận dạng Chương trình xây dựng nông thôn mới trong nội dung truyền thông về xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Thông tư còn bổ sung quy định về nội dung phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, cụ thể: Xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đảm bảo chất lượng, an toàn thực thẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, một số quy định về đổi mới tổ chức sản xuất trong nông nghiệp cũng được bổ sung như sau: Chỉ đạo và triển khai thực hiện Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020 tại địa phương; Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho các hợp tác xã nông nghiệp…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 16/05/2019 và sửa đổi, bổ sung Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT 

Nguyễn Thị Thúy Kiều
Trạm Khuyến nông Tp. Vị Thanh

Ý kiến bạn đọc