19/06/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020
 332
 05/11/2018
Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 461/QĐ-TTg vào ngày 27/4/2018 về việc phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.

Mục tiêu của của Đề án đến năm 2020 có 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, cụ thể:

1. Đối với hợp tác xã:

- Duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Khoảng 4.400 hợp tác xã nông nghiệp đã được phân loại và đánh giá là có hiệu quả năm 2017. Thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để có trên 1.500 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp yếu, kém để phấn đấu có trên 5.400 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả (trong tổng số hơn 6.400 hợp tác xã nông nghiệp yếu kém hiện nay);

- Thành lập mới và tạo Điều kiện cho 5.200 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả.

2. Đối với liên hiệp hợp tác xã: Xây dựng các mô hình điểm về liên hiệp hợp tác xã. Phấn đấu có trên 50 liên hiệp hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quý bạn đọc có thể xem nội dung chi tiết của Quyết định này qua file đính kèm./.

Võ Xuân Tân
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc