18/08/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
Chính sách mới của Chính phủ về phát triển nông nghiệp hữu cơ
 342
 31/10/2018
Hình. Mô hình trồng hẹ sản xuất theo hướng hữu cơ (hình tượng trưng).

Hình. Mô hình trồng hẹ sản xuất theo hướng hữu cơ (hình tượng trưng).

Ngày 29 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ.

Nghị định này có 7 chương với 20 điều, với những nội dung quy định và chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ, như: Nguyên tắc, tiêu chuẩn và vật tư đầu vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ; các quy định về chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; các quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng, ghi nhãn, lô gô, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hữu cơ; kiểm tra, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hữu cơ và các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ,...

Đáng chú ý của Nghị định này là các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ, cụ thể như:

- Hỗ trợ 100% kinh phí xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ: Điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí do cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Hỗ trợ một lần 100% chi phí cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ do Tổ chức chứng nhận cấp (cấp lần đầu hoặc cấp lại);

- Hỗ trợ đào tạo, tập huấn sản xuất hữu cơ: định mức hỗ trợ thực hiện theo quy định của Chính phủ về khuyến nông;

- Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất hữu cơ theo TCVN: định mức hỗ trợ chi phí giống kháng sâu bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học đối với mô hình trồng trọt; chi phí giống, thức ăn hữu cơ, thuốc thú y được phép sử dụng đối với mô hình chăn nuôi, thủy sản và chi phí nhân rộng mô hình theo quy định của Chính phủ về khuyến nông.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2018.

Quý bạn đọc có thể xem nội dung chi tiết của Nghị định này qua file đính kèm./.

Võ Xuân Tân
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang

Tập tin đính kèm

  47_109-2018-ND-CP.signed.pdf

Ý kiến bạn đọc