10/12/2023
CHÀO MỪNG FESTIVAL QUỐC TẾ NGÀNH HÀNG LÚA GẠO VIỆT NAM - HẬU GIANG 2023 "HÀNH TRÌNH TRĂM NĂM LÚA GẠO VIỆT", "Gạo Xanh, Sống Lành", DIỄN RA TỪ NGÀY 11 - 15/12/2023 TẠI TP. VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG. | Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
TTKN và DVNN: Tổ chức sinh hoạt " Ngày Pháp luật" tháng 10 năm 2023
 231
 25/10/2023
Ảnh: Sinh hoạt Ngày pháp luật của đơn vị

Ảnh: Sinh hoạt Ngày pháp luật của đơn vị

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến các văn bản quy định pháp luật có liên quan đến viên chức, người lao động của đơn vị, ngày 13 tháng 10 năm 2023 Công đoàn cơ sở phối hợp với BGĐ TTKN và DVNN tổ chức triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom. Điểm cẩu chính tại Phòng họp TTKN&DVNN và 8 điểm cầu tại các Trạm KN huyện, thị xã, Thành phố.

Tham dự buổi sinh hoạt có Ông Võ Xuân Tân – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp, Ông Lê Minh Thắng – PGĐ. Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp cùng tất cả viên chức, người lao động hệ thống khuyến nông trên địa bàn tỉnh tham dự.

Sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng này, viên chức và người lao động dự họp đã được nghe báo cáo viên triển khai các văn bản pháp luật sau: Quyết định 25/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy định về định mức kinh tế kỹ thuật các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Thông tư số 13/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử; Nghị định 72/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô; Nghị định 71/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2023 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về sử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Bên canh đó Công đoàn cơ sở lồng ghép triển khai một số nội dung của hoạt động công đoàn như: Tuyên truyền đại hội Công đoàn tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2023 -2028; Công văn số 13/CĐVC ngày 09/10/2023 của Công đoàn viên chức tỉnh Hậu Giang về việc vận động đoàn viên tham gia Giải chạy vì cộng đồng Uprace năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tại buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật viên chức và người lao động đưa ra các ý kiến trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan công tác chuyên môn và các hoạt động phong trào do Công đoàn phát động.

Trong buổi sinh hoạt này đại diện BCH Công đoàn cơ sở Ông Lê Châu Tứ – Phó Chủ tịch CĐCS TTKN và DVNN đã đánh giá tình hình hoạt động công đoàn cơ sở tháng qua và triển khai kế hoạch hoạt động công đoàn trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt Ông Võ Xuân Tân – Giám đốc TTKN và DVNN nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và cần có giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đề nghị tất cả viên chức và người lao động của đơn vị thực hiện tốt các nội dung đã triển khai và nghiên cứu áp dụng vào công tác chuyên môn trong thời gian tới./.

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc