27/05/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
Chính sách mới của Chính phủ về khuyến khích liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản
 439
 21/08/2018
Hình. Liên kết trong sản xuất lúa tại Hậu Giang.

Hình. Liên kết trong sản xuất lúa tại Hậu Giang.

Ngày 05 tháng 7 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Được biết, trước đây Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn, tuy nhiên việc triển khai các chính sách từ Quyết định này vào thực tiễn vẫn còn nhiều bất cập.

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP thay thế Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg có nhiều chính sách mới khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, cụ thể như sau:  

- Chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng, bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường.

- Dự án liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm: nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng.

.- Ngoài phần hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết quy định tại khoản 2 Điều 8, các bên tham gia liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nội dung sau: Xây dựng mô hình khuyến nông; Đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường; Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã; Ngân sách hỗ trợ tối đa 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi,...

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2018. Hi vọng, các chính sách mới từ Nghị định được nêu trên sẽ góp phần thúc đẩy việc hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản ngày càng được tốt hơn.

Quý bạn đọc có thể xem nội dung chi tiết của Nghị định này qua file đính kèm./.

Võ Xuân Tân
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang

Tập tin đính kèm

  45_VanBanGoc_ND98-2018-CP.pdf

Ý kiến bạn đọc