04/06/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Mô hình khuyến nông hiệu quả
TP. Vị Thanh: Thu nhập cao từ mô hình trồng nhãn idor xen cây bắp
 166
 09/10/2019
Mô hình trồng nhãn idor xen cây bắp của chú Lư Thanh Hải

Mô hình trồng nhãn idor xen cây bắp của chú Lư Thanh Hải

Trong những năm gần đây nông dân xã Hỏa Lựu, Tp.Vị Thanh đã thực hiện chuyển đổi diện tích đất trồng mía kém hiệu quả sang trồng sang trồng cây ăn trái. Bên cạnh đó, mô hình trồng xen canh cây màu bước đầu mang lại hiệu quả.

Mô hình “trồng nhãn idor xen cây bắp” của hộ chú Lư Thanh Hải ấp Thạnh Trung, xã Hỏa Lựu là mô hình lấy ngắn nuôi dài. Chú Hải cho biết thêm những năm trước đây đất chú trồng mía do nguồn thu nhập từ cây mía quá thấp nên chú mạnh dạn chuyển đổi 13.000m2 sang trồng cây nhãn idor xen cây bắp. Nguồn thu nhập từ cây bắp khá ổn định, bình quân mỗi công bắp chú thu được từ 3.000 đến 3.500 trái bắp với giá bán từ 1.800đ/trái đến 2.000đ/trái. Sau khi trừ chi phí mỗi công bắp chú thu lợi nhuận từ 2.000.000 đến 3.000.000 đồng.

Chú Hải cho biết bắp rất dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, nguồn thu nhập ổn định góp phần đầu tư lấy ngắn nuôi dài và ổn định cuộc sống. Ngoài ra, gia đình chú còn tận dụng thân cây bắp nuôi 21 con bò.

Qua đây cho thấy mô hình “Trồng nhãn idor xen cây bắp” của chú mang lại hiệu quả cao cho gia đình. Qua đó, một số hộ lận cận cũng đã ấp dụng mô hình trồng xen mang lại hiệu quả trên.

Nguyễn Thị Kiều Hạnh
Tổ kỹ thuật xã Hỏa Lựu, Tp.Vị Thanh

Ý kiến bạn đọc