16/07/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân! Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông.
 
Mô hình khuyến nông hiệu quả
Huyện Long Mỹ: Nhân rộng mô hình “Ứng dụng cơ giới hoá đồng bộ trong sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GlobalGAP liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm”.
 101
 25/06/2024
Hình: Cán bộ cùng nông dân thăm mô hình lúa

Hình: Cán bộ cùng nông dân thăm mô hình lúa

Long Mỹ là huyện thuần nông, cây lúa được xem là cây trồng chủ lực của huyện, diện tích lúa hàng năm trên 38 ngàn hécta. Trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển từ nền nông nghiệp hóa học sang nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh, phát triển dịch vụ và các ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ nông nghiệp, ... đặt ra cho ngành  phải có sự đổi mới mạnh mẽ để phát triển.  Khi phát triển vùng nguyên liệu và các cánh đồng lớn ngày càng mở rộng, được hình thành một cách chặt chẻ hơn thì cơ giới hoá là vấn đề cần được quan tâm đúng mức để đáp ứng nhu cầu vùng nguyên liệu và tính thống nhất trong sản xuất lúa hàng hoá.

Trong vụ lúa Đông Xuân 2022-2023. Thực hiện từ nguồn vốn thuộc Nghị định 62/2019/NĐ-CP, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang kết hợp với Công ty cổ phần chứng nhận và giám định IQC đã hỗ trợ cho 27 thành viên Hợp tác xã Vĩnh Lập - ấp 6 xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, sản xuất 50 ha giống lúa ST 25 đạt tiêu chuẩn GlobalGAP đã mang lại kết quả rất tốt cho người tham gia cũng như khả năng nhân rộng trên địa bàn huyện.

Năm 2023 Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang tiếp tục nhân rộng hỗ trợ cho 49 thành viên Hợp tác xã TMDV NN Tấn Tú  - ấp 2 thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, sản xuất 100 ha giống lúa ĐT 8 đạt tiêu chuẩn GlobalGAP, ông Thân Tuấn Linh – Giám đốc HTX cho biết: “Sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GlobalGAP đã cho thấy những hiệu quả rõ rệt so với sản xuất truyền thống trước đây. Chúng tôi được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn áp dụng các biện pháp kỹ thuật 3 giãm 3 tăng, 1 phải 5 giãm sử dụng giống lúa có năng suất, chất lượng cao, gieo cấy tập trung, bón phân cân đối nên cây lúa cứng, ruộng thông thoáng...; đồng thời, hướng dẫn cách quản lý đồng ruộng, ghi chép nhật ký trangnongsan Hậu Giang, thời gian sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, mặc đồ bảo hộ để bảo vệ sức khỏe... Nhờ đó, giảm số lần phun thuốc bảo vệ thực vật, chi phí sản xuất giảm từ 30% so với canh tác truyền thống”. Bên cạnh đó, tham gia liên kết sản xuất lúa theo tiêu thụ sản phảm, người dân đã có ý thức hơn trong việc thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định, góp phần bảo vệ môi trường. Vụ lúa sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP năng suất trung bình đạt 7,5 tấn/ha, với giá 8.000đồng/kg cao hơn giá thị trường 200 đồng/kg, thu được 60.000.000 đồng sau khi trừ chi phí nông dân lợi nhuận 38.347.000đồng/ha. So với ngoài mô hình cao hơn 2.019.000đồng/ha. Mô hình đã mang lại những hiệu quả tích cực về kinh tế, môi trường và xã hội. Từ những lợi ích mà mô hình mang lại, vụ Hè Thu năm 2024 bà con nông dân trên địa bàn huyện Long Mỹ đã nhân rộng mô hình lên 172ha. Trong năm 2024 Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang tiếp tục hỗ trợ 30ha mô hình  “Ứng dụng cơ giới hoá đồng bộ trong sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GlobalGAP liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm”, trên địa bàn huyện Long Mỹ. Bởi đây thực sự mô hình có nhiều ưu điểm vượt trội hơn hẳn so với  truyền thống. Bà con nông dân nên áp dụng rộng rãi hơn để tăng năng suất sản lượng lúa và hướng tới một nền nông nghiệp sạch. Chất lượng gạo ngon hơn, sạch hơn và an toàn hơn với người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu./.

Trương Thanh Phương,
Trạm Khuyến nông huyện Long Mỹ

Ý kiến bạn đọc