31/05/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
Thị xã Long Mỹ: Cấp máy ấp trứng cho dự án xây dựng mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh trứng vịt ATSH theo chuỗi giá trị.
 193
 21/10/2019
Ảnh: cấp máy ấp cho hộ tham gia dự án.

Ảnh: cấp máy ấp cho hộ tham gia dự án.

Ngày 17/10/2019, Trạm Khuyến nông thị xã Long Mỹ phối hợp Phòng Chuyển giao kỹ thuật - Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang tiến hành cấp máy ấp trứng cho hộ tham gia dự án "Xây dựng mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh trứng vịt an toàn sinh học theo chuỗi giá trị".

Năm 2019 Trạm khuyến nông thị xã Long Mỹ được Trung Tâm Khuyến nông Hậu Giang phân bổ thực hiện mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh trứng vịt an toàn sinh học theo chuối giá trị, mô hình được triển khai thực hiện trên địa bàn phường Bình Thạnh.

Dự án được triển khai nhằm mục đích duy trì và nhân rộng giống vịt chuyên trứng TC, chuyển giao quy trình kỹ thuật chăn nuôi vịt an toàn sinh học, từ đó xây dựng nhóm sản xuất và tiêu thụ trứng vịt ATSH theo chuỗi giá trị để hướng cho người nuôi vịt lấy trứng có đầu ra ổn định, nâng cao chất lượng trứng góp phần tăng giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người  chăn nuôi. Hộ tham gia dự án cần đảm bảo các tiêu chí sau:

 1. Đối với hộ làm máy ấp trứng:

- Có địa điểm thực hiện mô hình trình diễn phù hợp với nội dung, quy trình kỹ thuật của mô hình;

- Cam kết thu gom và ấp nở con giống cung cấp lại cho nông dân có nhu cầu (mỗi điểm 1 hộ);

- Có năng lực tài chính để thu gom trứng và đối ứng 50% giá tri máy ấp;

- Tự nguyện tham gia, đáp ứng các yêu cầu của dự án quy định;

- Thuận tiện đường giao thông để vận chuyển trứng.

2. Đối với thành viên tổ:

- Nông dân tham gia dự án (vịt chuyên trứng TC năm 2017-2018) và nông dân có nuôi vịt lấy trứng.

- Thuận tiện giao thông đi lại.

- Tổng đàn vịt đang nuôi tối thiểu 100 con/hộ.

- Cam kết thực hiện nuôi theo quy trình an toàn sinh học của dự án hướng dẫn.

- Tạo điều kiện cho cán bộ kỹ thuật xuống kiểm tra, lấy số liệu mô hình và cho mọi người tham quan học tập.

Hộ dân khi tham gia thực hiện mô hình sẽ được hỗ trợ 1 máy ấp trứng, thức ăn hỗn hợp (2.500kg). Bên cạnh được hỗ trợ vật tư mô hình người dân còn được tập huấn kỹ thuật về Quy trình chăn nuôi vịt đẻ trứng an toàn sinh học.

Đây là một mô hình mới đầy triển vọng nhằm hướng người dân theo hướng ứng dụng công nghệ cao vào trong sản xuất nhằm tạo điều kiện sản xuất kinh doanh tập trung có giá trị kinh tế cao, tạo được thương hiệu sản xuất kinh doanh trứng vịt an toàn theo chuỗi giá trị, góp phần tạo phát triển kinh tế cho địa phương.

Trần Thanh Tùng
Tổ kỹ thuật phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ

Ý kiến bạn đọc