04/06/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
Thị xã Ngã Bảy: Sơ kết hoạt động Khuyến nông 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019.
 284
 26/06/2019
Ảnh: Hội  nghị sơ kết 6 tháng Trạm Khuyến nông thị xã Ngã Bảy

Ảnh: Hội nghị sơ kết 6 tháng Trạm Khuyến nông thị xã Ngã Bảy

Nhằm đánh giá chất lượng việc thực hiện nhiệm vụ khuyến nông của viên chức trạm trong 6 tháng đầu năm 2019 và có hướng chỉ đạo thực hiện đạt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019.

Ngày 21/6/2019, Trạm Khuyến nông thị xã Ngã Bảy tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Khuyến nông 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm 6 tháng cuối năm 2019.

Tham dự cuộc họp có ông Trương Thanh Ngoan, Phó trưởng phòng Hành chánh tổng hợp, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang, 

Chủ trì cuộc họp ông Lâm Hoàng Lợi, Trưởng trạm Khuyến nông thị xã Ngã Bảy, cùng 10/10 viên chức Trạm Khuyến nông thị xã Ngã Bảy cùng dự. Nội dung cuộc họp: Sơ kết công tác khuyến nông 6 tháng đầu và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019, kết hợp đánh giá và phân loại viên chức 6 tháng đầu năm 2019 và xét khen thưởng quý II năm 2019.

Tất cả viên chức Trạm đã tập trung thảo luận về các vấn đề đóng góp cho báo cáo 6 tháng của Trạm, kế hoạch thực hiện các dự án, mô hình, các lớp tập huấn của Trung tâm khuyến nông Hậu Giang phân bổ trong năm 2019, đề xuất các khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ từ đó lãnh đạo trạm có ý kiến để giải quyết.

Hình: Ông Lâm Hoàng Lợi phát biểu kết luận hội nghị..

Kết luận cuộc họp ông Lâm Hoàng Lợi đánh giá cao nổ lực của tất cả viên chức Trạm khuyến nông trong thực hiện nhiệm vụ Khuyến nông 6 tháng đầu năm 2019, …tuy nhiên còn một số khó khăn, hạn chế cần thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm như: chỉ tiêu viết tin, bài trong 6 tháng đầu năm còn chưa đạt, các dự án chuẩn bị tốt công tác nghiệm thu kết thúc dự án, thực hiện tốt nội quy cơ quan.

Nguyễn Minh Phương
Trạm Khuyến nông thị xã Ngã Bảy

Ý kiến bạn đọc