04/06/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
Hội nghị sơ kết công tác tập huấn năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 – Dự án VnSAT
 473
 06/06/2019

Ngày 31/5/2019, BGĐ TTKN đã phối hợp với BQL dự án VnSAT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tập huấn năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 thuộc dự án VnSAT. Nhằm báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 cũng như trao đổi thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, những mặt làm được và chưa được trong thời gian qua.

Hậu Giang đang phấn đấu xây dựng một nền nông nghiệp tiên tiến, bền vững, một cơ cấu nông nghiệp thích hợp phát huy lợi thế của tỉnh nhà. Việc quy hoạch vùng sản xuất, lựa chọn giống cây trồng và vật nuôi thích hợp, đổi mới phương thức canh tác bền vững và nâng cao chuỗi giá trị cho ngành hàng lúa gạo; giảm tác động tiêu cực tới môi trường và nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình đang là mục tiêu hàng đầu của ngành nông nghiệp Hậu Giang. Theo mục tiêu đó, Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang đã ký hợp đồng trách nhiệm với BQL dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Hậu Giang (VnSAT) nhằm chuyển giao kỹ thuật canh tác lúa theo quy trình 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm và kỹ thuật nhân giống lúa cấp xác nhận cho nông dân trong vùng dự án.

Năm 2018, TTKN đã ký hợp đồng với Ban quản lý dự án VnSAT đào tạo 122 lớp TOF về kỹ thuật nhân giống lúa xác nhận, kỹ thuật canh tác lúa theo quy trình 3G3T và 1P5G; xây dựng 28 điểm trình diễn với quy mô 22ha. Qua 1 năm triển khai và thực hiện TTKN đã đạt được một số kết quả như sau: Hoàn thành 100% theo hợp đồng trách nhiệm đã ký kết, đào tạo học viên đạt chất lượng là 82,7% so với mục tiêu dự án ban đầu đã đưa ra. Trong quá trình triển khai thực hiện, TTKN cũng đã xây dựng quy chế, hướng dẫn và biểu mẫu thực hiện, tuy nhiên do tổ chức các lớp khá nhiều (122 lớp) và đồng loạt nên quá trình triển khai thực hiện cũng không tránh khỏi một số sai sót.

Nhằm báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 cũng như trao đổi thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, những mặt làm được và chưa được trong thời gian qua; ngày 31/5/2019, BGĐ TTKN đã phối hợp với BQL dự án VnSAT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tập huấn năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 thuộc dự án VnSAT. Đến dự Hội nghị có ông Lê Văn Đời – PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT kiêm GĐ. BQLDA VnSAT, ông Võ Minh Phúc – Phó GĐ BQLDA VnSAT, ông Võ Xuân Tân – GĐ TTKN, cùng với hơn 50 đại biểu là lãnh đạo các Phòng, Trạm, giảng viên các lớp TOF và viên chức KN có liên quan.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện dự án năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019, thông qua hướng dẫn  thực hiện kiểm tra giám sát và phân công hoàn chỉnh hồ sơ, chứng từ quyết toán đối với các lớp TOF năm 2019, đồng thời qua đó thảo luận các khó khăn, hạn chế và đưa ra giải pháp để năm 2019 thực hiện được tốt hơn. Các đại biểu và viên chức khuyến nông đã thảo luận khá nhiệt tình xung quanh các vấn đề tổ chức và triển khai thực hiện các lớp TOF năm 2019.

Sau khi nghe báo cáo của TTKN và các ý kiến thảo luận của đại biểu, đ/c Lê Văn Đời– PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT kiêm GĐ BQLDA VnSAT có một số ý kiến chỉ đạo sau:  Đánh giá cao sự đóng góp của TTKN trong công tác đào tạo các lớp TOF thuộc dự án VnSAT, TTKN đã chủ động xây dựng các biểu mẫu theo hướng dẫn của BQLDA, chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện đầy đủ các báo cáo thường xuyên và đột xuất cho dự án. Tuy nhiên, công tác đào tạo nhìn chung còn một số hạn chế như: mức độ áp dụng của nông dân chưa cao, ghi chép nhật ký sản xuất của học viên còn hạn chế; đề nghị giảng viên đưa ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế này.

Qua ý kiến của các đại biểu trong hội nghị, đ/c Võ Xuân Tân – GĐ TTKN đã kết luận một số vấn đề trọng tâm sau:

-  Phòng Đào tạo Huấn luyện: phối hợp với các Trạm phân bổ giảng viên cho phù hợp; tạo Zalo nhóm dự án VnSAT (gồm cán bộ quản lý cấp tỉnh, huyện, xã và giảng viên) để gửi hình ảnh theo hướng dẫn; thực hiện ký hợp đồng giảng viên, hợp đồng thuê địa điểm trước khi dạy. Báo cáo có đưa ra những hạn chế của giảng viên nhưng chưa đưa ra giải pháp, đề nghị phòng Đào tạo đề xuất các giải pháp.

-  Hướng dẫn các bước thực hiện và biểu mẫu: phòng ĐTHL gởi mail đính kèm các biểu mẫu cho tất cả các Trạm, giảng viên và viên chức Khuyến nông cấp xã.

- Sổ sách ghi chép: mỗi buổi học giảng viên phải hướng dẫn nông dân ghi chép và kiểm tra sổ ghi chép của từng học viên.

- Đề xuất, kiến nghị với BQL dự án VnSAT: Đề nghị Ban quản lý dự án sớm ký hợp đồng trách nhiệm với TTKN để TTKN có cơ sở pháp lý thực hiện. Các biểu mẫu nếu có thay đổi thì ban hành sớm để TTKN thực hiện.

Qua hơn 3 giờ làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, với những thông tin được trao đổi của các lãnh đạo, đại biểu sẽ giúp cho TTKN triển khai thực hiện các lớp trong thời gian tới hiệu quả hơn.

Hình: Đ/c Trần Hoàng Phúc - Trưởng phòng ĐTHL báo cáo kết quả công tác đào tạo năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

 

Hình: Đ/c Lê Văn Đời - PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, kiêm GĐ BQLDA VnSAT phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hình: Đ/c Võ Xuân Tân - GĐ TTKN phát biểu kết luận cho hội nghị

 

Phạm Thị Mỹ Dung
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc