19/06/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
Đại hội Chi đoàn Trung tâm Khuyến nông nhiệm kỳ 2019-2022
 121
 08/04/2019
Ảnh. Đ/c Bành Đức Tín - Chi ủy viên chi bộ, PGĐ. Trung tâm Khuyến nông phát biểu tại đại hội

Ảnh. Đ/c Bành Đức Tín - Chi ủy viên chi bộ, PGĐ. Trung tâm Khuyến nông phát biểu tại đại hội

Ngày 29/03/2019, Chi đoàn Trung tâm Khuyến nông (TTKN) đã tổ chức thành công Đại hội chi đoàn, nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Khánh Ly – Phó bí thư Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNTHậu Giang, đồng chí Bành Đức Tín  –  Chi ủy viên chi bộ, PGĐ. Trung tâm Khuyến nông và 9 đại biểu là đoàn viên chi đoàn Trung tâm Khuyến nông (TTKN).

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo của Ban chấp hành chi đoàn. Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, phân tích, làm rõ một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của chi đoàn TTKN trong nhiệm kỳ 2017-2018, các đại biểu thảo luận, trao đổi những nội dung, phương hướng hoạt động của chi đoàn TTKN nhiệm kỳ 2019-2022; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của Ban chấp hành (BCH) chi đoàn và chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2019-2022.

 Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Khánh Ly  – PBT. Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của tập thể và các cá nhân đoàn viên Chi đoàn TTKN đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Ban chấp hành chi đoàn khóa mới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai tổ chức có hiệu quả các phong trào thanh niên. Từ những chương trình, dự án khuyến nông có thể lồng ghép thực hiện để gây quỹ hoạt động cho chi đoàn. Hi vọng BCH nhiệm kỳ mới thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu mà nghị quyết chi đoàn đã đề ra.

Tại đại hội, Đ/c Bành Đức Tín –  Chi ủy viên chi bộ, PGĐ. Trung tâm Khuyến nông cũng đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo: Chi đoàn TTKN đa số là nữ, do đó BCH chi đoàn khi xây dựng kế hoạch thực hiện các phong trào cần chú ý đến các hoạt động liên quan đến kỹ năng, chất xám của chị em. Đề nghị BCH khóa mới tiếp tục nghiên cứu, khắc phục những mặt hạn chế đã nêu trong báo cáo và phát huy những ưu điểm đạt được, chú ý báo cáo phải chi tiết hơn để thấy được nhiệm vụ đã thực hiện và từng năm phải có sơ kết, đánh giá để cuối nhiệm kỳ có kết quả báo cáo đầy đủ; các chỉ tiêu đã đặt ra trong nhiệm kỳ mới cần phải có giải pháp để phấn đấu đạt và vượt từng chỉ tiêu; phát huy sáng tạo, xung kích trong đoàn viên, thanh niên để hoàn thành nhiệm vụ của chi bộ và Đoàn cấp trên đã giao.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019- 2022 gồm 02 đồng chí. Đại hội tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Trí Mẫn giữ chức vụ bí thư Chi đoàn Trung tâm Khuyến nông. Kết thúc đại hội 100% đoàn viên chi đoàn đã nhất trí thông qua nghị quyết Đại hội chi đoàn TTKN nhiệm kỳ 2019- 2022 .

Ngô Thanh Huyền
Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc