23/08/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
TTKN: Tổ chức họp giao ban khuyến nông tháng 01 năm 2019
 258
 29/01/2019
Hình. Lãnh đạo Sở NNPTNT và Lãnh đạo TTKN kiểm tra mô hình KN năm 2018

Hình. Lãnh đạo Sở NNPTNT và Lãnh đạo TTKN kiểm tra mô hình KN năm 2018

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và đề ra phương hướng hoạt động tháng tới, ngày 18/1/2019, Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang tổ chức cuộc họp giao ban khuyến nông tháng 1 năm 2019. Với sự tham dự của Ban Giám đốc và lãnh đạo các Phòng, Trạm.

Tham dự cuộc họp có Ban Giám đốc TTKN; lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Trạm Khuyến nông huyện, thị xã, thành phố. Đánh giá chung về tình hình hoạt động trong tháng, Ông Võ Xuân Tân - Giám đốc TTKN hoan nghênh hệ thống Khuyến nông đã ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật; Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và Hội nghị viên chức lao động năm 2019; Tham gia trưng bày các nông sản chủ lực của tỉnh tại hội chợ 15 năm thành lập tỉnh; Báo cáo kết quả triển khai các dự án năm 2018 trước hội đồng nghiệm thu. 

Về một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng 2 năm 2019, ông Võ Xuân Tân - Giám đốc TTKN cũng đã chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện:

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác chuyển giao KHKT, hướng dẫn người dân phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, trên cây lúa hướng dẫn nông dân chăm sóc và xuống giống vụ lúa Đông Xuân năm 2018 -2019; Cử viên chức theo dõi các chỉ tiêu thực hiện các dự án năm 2018 chưa kết thúc; Hoàn tất báo cáo kết quả thực hiện tất cả các dự án khuyến nông theo góp ý của hội đồng.

- Hoàn chỉnh và trình Sở NN và PTNT phê duyệt dự toán chi tiết hoạt động thông tin tuyên truyền - tư vấn dịch vụ và đào tạo huấn luyện năm 2019; Theo dõi vận hành, cập nhật thông tin và duyệt thông tin thường xuyên trên Website Khuyến nông Hậu Giang; Đa dạng sản phẩm quầy trưng bày giới thiệu sản phẩm khuyến nông và nông sản an toàn để phục vụ Tết.

- Tiếp tục giải ngân và báo cáo nghiệm thu Dự án "Chăn nuôi heo, gà trên đệm lót sinh học và xây dựng công trình khí sinh học đảm bảo vệ sinh môi trường" thuộc hợp phần 4 đề án 1000;  Phối hợp tốt với các Công ty, doanh nghiệp, thực hiện tốt các điểm trình diễn mới.... Tổ chức tổng vệ sinh cơ quan, trang trí bàn thờ tổ quốc chuẩn bị tết đón tết Kỷ Hợi năm 2019 và phân công viên chức trực tết theo quy định; Tổ chức thăm hỏi cán bộ hưu trí và viên chức có hoàn cảnh khó khăn; Báo cáo ttình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2019 gửi về Sở NNPTNT theo quy định, yêu cầu Trạm Khuyến nông các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2019;

Tại cuộc họp ông cũng đề ra chủ đề hoạt động Khuyến nông năm 2019 là Đổi mới toàn diện hoạt động khuyến nông gắn với thực hiện phương châm " 05 tốt và 03 mũi đột phá" ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2019.

Cụ thể, 05 tốt trong khuyến nông là: Thực hiện chức năng và nhiệm vụ tốt; Sắp xếp tổ chức và bộ máy tốt; thực hiện chế độ và chính sách tốt; đánh giá phân loại tổ chức và cá nhân tốt; đoàn kết và phối hợp tốt và 03 mũi đột phá trong khuyến nông là: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ thông minh trong hoạt động khuyến nông; xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm theo hướng bền vững; Thực hiện công tác tư vấn dịch vụ khuyến nông một cách căn cơ và hiệu quả.

Kết thúc cuộc họp Ông Võ Xuân Tân - Giám đốc TTKN yêu cầu lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Trạm Khuyến nông huyện, thị xã thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc