23/09/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong nước
Tham quan học tập mô hình Lúa – Tôm, một số mô hình sản xuất tốt và xúc tiến thương mại nông sản tại tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Bạc Liêu.
 608
 25/11/2020

Từ ngày 11-13/11/2020, Trung tâm khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức Đoàn tham quan học tập mô hình hiệu quả tại 02 tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu.

Vừa qua, Trung tâm khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp thực hiện các hoạt động thuộc dự án Xây dựng các mô hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu và nguồn nước được kiểm soát khi xây dựng cống Cái lớn – Cái Bé năm 2020 – 2021. Trong đó, kế hoạch tham quan học tập mô hình Lúa – Tôm, một số mô hình sản xuất tốt và xúc tiến thương mại nông sản (đợt 2) được tổ chức, thực hiện từ ngày 11-13/11/2020 tại tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Bạc Liêu cho 32 người là nông dân trong và ngoài dự án, cán bộ ngành nông nghiệp, Cụ thể: các cán bộ và nông dân được tham quan, học tập:

+ Tỉnh Sóc Trăng:

* Mô hình Tôm – Lúa hữu cơ: HTX Nông Ngư Hòa Đê, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

* Mô hình Tôm – Lúa chứng nhận VietGap: HTX 14/10, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

+ Tỉnh Bạc Liêu:

* Mô hình sản xuất Lúa (ST24,25) – Tôm an toàn: huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

* Mô hình sản xuất Lúa (ST24,25) – Tôm an toàn: huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

- Qua cuộc tham quan giúp nâng cao kiến thức cho nông dân trong và ngoài vùng triển khai dự án, đội ngũ cán bộ kỹ thuật, học tập được những cách làm hay về áp dụng trong thực tế tại địa phương.

- Tạo điều kiện cho những nông dân, cán bộ ngành nông nghiệp được học tập các mô hình mới, mô hình lồng ghép, mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap, Hữu cơ, HTX sản xuất nông nghiệp và xúc tiến nông sản.

- Tạo điều kiện cho nông dân giữa các địa phương có dịp giao lưu trao đổi kinh nghiệm và thảo luận kỹ thuật xây dựng mô hình. 

*Một số hình ảnh tham quan học tập tại tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Bạc Liêu:

 

    

Nguyễn Hoàng Chiến
Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc