15/07/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong nước
Dự án Chương trình Khí sinh học cho ngành Chăn nuôi Việt Nam tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019
 717
 20/05/2019
Ảnh: Ông Tống Xuân Chinh - Phó cục trưởng cục Chăn nuôi, Giám đốc dự án phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ảnh: Ông Tống Xuân Chinh - Phó cục trưởng cục Chăn nuôi, Giám đốc dự án phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ngày 16/05/2019, tại Thành phố Cần Thơ, Ban quản lý dự án Chương trình Khí sinh học cho ngành Chăn nuôi Việt Nam 2016 – 2020 (BQLDA) đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Tống Xuân Chinh - Phó cục trưởng cục Chăn nuôi, Giám đốc dự án, Tổ chức Hợp tác và phát triển Hà Lan SNV, đại diện hơn 20 tỉnh, thành phố và thợ xây/thợ lắp đặt, các doanh nghiệp biogas composite tham gia dự án giai đoạn 3 cùng dự.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe các báo cáo tổng quan kết quả chính đạt được trong năm 2018, những khó khăn, thách thức và bài học kinh nghiệm, tổng quan kế hoạch triển khai hoạt động năm 2019, hướng dẫn tài chính của dự án, thưc hiện theo cơ chế trợ giá cho hộ dân (các  huyện nghèo thuộc 30a) năm 2019, hướng dẫn triển khai hoạt động đào tạo, kiểm soát chất lượng công trình, họat động nghiên cứu và phát triển/xây dựng mô hình sử dụng khí sinh học,…

Theo BQL dự án kết quả năm 2018 đạt được, cụ thể như sau:

+ Về số lượng công trình khí sinh học: Dự án đã nghiệm thu và chi trả theo cơ chế RBF là 4.627/8.500 công trình, trong đó composite là 3.422 công trình, KT là 1.205 công trình (đạt 54%), miền Bắc (15 tỉnh) 2.069 công trình, miền Trung (10 tỉnh) 1.461 công trình, miền Nam (11 tỉnh) 1.097 công trình, cho 36/40 tỉnh, thành tham gia dự án (đạt 90%). Số công trình được thực hiện tại các huyện 30a là 23/400 công trình (đạt 6%). Số công trình không được dự án nghiệm thu 90 công trình chủ yếu do: không nắp đậy bể điều áp, bể điều áp không được đổ bằng bê tông, bể phân giải không có cửa thăm, không đệ trình mẫu đang xây dựng.

+ Về kiểm soát chất lượng: Số công trình đề nghị kiểm tra 4.717 công trình. Trong đó: Kiểm tra thực địa bởi iQC là 881 công trình (224 KT đạt 18,6%, 657 composite đạt 19,2%); Kiểm tra trực tuyến tại BQLDA 4.717 công trình (đạt 100%); Kiểm tra qua điện thoại tại BQLDA là 3.239 công trình (đạt 69%); Kiểm tra thực địa bởi BQLDA là 274/188 công trình (đạt 145%).

+ Về các hoạt động tập huấn: Dự án đã tập huấn cho 267 đối tượng gồm  thợ xây/thợ lắp mới, thợ xây/thợ lắp cũ và cán bộ kiểm tra độc lập (iQC) về cơ chế RBF.

+ Về phát hành và bán tín chỉ các bon tự nguyện VERs: Tổng số doanh thu toàn pha 3 là 2.871.278 Euro.

Kế hoạch năm 2019, dự án dự kiến sẽ thực hiện xây dựng/lắp đặt theo cơ chế RBF 12.500 công trình khí sinh học, trong đó 12.000 công trình áp dụng theo cơ chế hộ trợ RBF và 500 công trình áp dụng theo cơ chế trợ giá trực tiếp cho hộ dân huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của chính phủ. Địa bàn hoạt động dự kiến năm 2019 là 41 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Riêng tại Văn phòng dự án khí sinh học tỉnh Hậu Giang, kết quả năm 2018 đã xây dựng/lắp đặt 17 công trình theo cơ chế RBF. Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xây dựng/lắp đặt 18 công trình.

Võ Xuân Tân
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc